Hur raderar jag sidor i kursen?

Du kan radera en enskild sida eller flera sidor om du inte längre behöver dem i din kurs.

Obs! Du kan inte radera en sida om den används som förstasida i din kurs.

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka länken Sidor (Pages).

Se sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. Klicka på knappen Se Alla Sidor (View All Pages) för att välja en sida ifrån Sidoindex.

Radera sidor

Markera kryssrutan för sidan eller sidorna du vill radera [1]. Klicka sedan på knappen Radera (Delete) [2].

Obs! Du kan inte radera en sida om den används som förstasida i din kurs [3].

Bekräfta borttagning

Bekräfta borttagning

För att bekräfta radering av de valda sidorna, klicka på knappen Radera (Delete).