cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur lägger jag till en extern app i en kurs?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur lägger jag till en extern app i en kurs?

Det finns många platser där du kan hitta appar du kan använda i dina kurser. Du kan lägga till externa appar i Canvas App Center, Edu App Center eller via verktyg som tillhandahålls av leverantören.

När de är konfigurerade, kan externa appar läggas till Moduler, Kursnavigering, Innehållsredigeraren och Uppgifter. Den externa appen bör inkludera information om var appen kan placeras i Canvas.

Läs mer om Externa appar.

Se Canvas App Center

Se Canvas App Center

I Kursinställningar är App Center din gateway till kraftfulla lärandeverktyg om är lätta att integrera i ett Canvaskonto eller en Canvaskurs. Dessa appar kan installeras i Canvas med ett klick.

Se Edu App Center

Om din institution inte har Canvas App Center konfigurerat, är Edu App Center en indexlista över alla nuvarande Canvas-kompatibla externa appar och uppdateras ofta.

Varje app tillhandahåller information som du kan använda för att konfigurera appar manuellt, via URL, eller via XML.

Använda verktyg som tillhandahålls av leverantör

Använda verktyg som tillhandahålls av leverantör

Många leverantörer använder sina egna externa verktygsintegrationer. Leverantörer kommer att ha sina egna startsidor med anvisningar om hur du konfigurerar och använder verktyget. Vissa leverantörer kan tillhandahålla en common cartridge som importerar verktygen åt dig. Men alla appar som tillhandahålls av en leverantör kommer att kräva en nyckel och hemlighet som tillhandahålls av leverantören och måste konfigureras manuellt, via URL, eller via XML.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.