cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur använder jag kursinställningar?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur använder jag kursinställningar?

Med navigeringslänken Inställningar kan du enkelt uppdatera och se de olika användarna och sektionerna och du kan också ändra navigeringen av din kurs. Beroende på dina tillstånd, kan du redigera olika nivåer av kursinställningarna.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Inställningsdelen av din kurs är endast tillgänglig för Canvas-administratörer.

I kursnavigeringen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Visa kursinformation

Visa kursinformation

I fliken Kursinformation, kan du se information om din kurs inklusive dess namn, vad din kvot är och vilket tillstånd du har bifogat till detta innehåll i din kurs. Du kan också se kursstatus. Om kursen inte kan publiceras, meddelar hovringstexten dig om det.

Se Sektioner

Se Sektioner

I fliken Sektioner kan du lägga till en sektion till din kurs och hantera inskrivningar i studentsektion.

Se navigering

Se navigering

I fliken Navigering kan du ändra Innehållsnavigeringslänkarna som är listade i din kurs. Du kan dra och släppa för att ordna om och dölja kursnavigeringslänkar.

Externa appar i konfigurerad kurs (LTI-verktyg) som visas i Kursnavigeringen visas också här.

Visa appar

Visa appar

Om din institution har aktiverat Canvas App Center, i fliken Appar kan du se alla tillgängliga externa lärandeverktyg i Canvas. Men du kan också konfigurera appar manuellt.

Visa funktionsalternativ

Visa funktionsalternativ

I fliken Funktionsval, kan du aktivera och avaktivera Canvas-funktioner i din kurs som görs tillgängliga av din kontoadministratör.

Visa integrationer

Visa integrationer

Om din institution har aktiverat funktionen kan du även välja fliken Integrationer (Integrations). På filken Integrationer (Integrations) kan du synkronisera registreringsdata till Microsoft Teams.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.