Hur skapar jag hyperlänkar till kurs- eller gruppinnehåll i innehållsredigeraren som instruktör?

Du kan infoga länkar till kurs- eller gruppinnehåll i innehållsredigeraren. Du kan eventuellt länka innehåll till sidor, uppgifter, quiz, meddelanden, diskussioner och moduler. Du kan även infoga länkar som, när de klickas på, agerar som kursnavigerings- eller gruppnavigeringslänkar.

För att skapa länkar till dokument, bilder eller mediefiler, läs om hur du lägger till bilder, mediefiler, och dokument.

Obs! Om du vill skapa hyperlänkar till gruppinnehåll eller gruppnavigeringslänkar måste du öppna innehållsredigeraren inom en grupp.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du ska skapa eller redigera meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor eller kursöversikter.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller Option+F8 (Mac).

Välj kurs eller gruppinnehåll

Välj kurs eller gruppinnehåll

Använd menyn Lägg till för att välja det länkade innehållet. Som standard visar rullgardinsmenyn Lägg till (Add) Länkar (Links) för innehåll [1]. Du kan även lägga till länkar för dokument, bilder och mediefiler.

För att söka efter kurs- eller gruppinnehåll skriv minst tre tecken i fältet Sök (Search) [2].

Innehållsobjekt grupperas efter innehållstyp. Om du vill visa en lista över kurs- eller gruppinnehållsobjekt klickar du på pilen bredvid innehållstypen [3]. Klicka sedan på namnet för kursen eller gruppobjektet du vill länka till i innehållsredigeraren [4].

Anteckningar:

  • Texten kommer att blinka till innan den blir en hyperlänk.
  • Du kan eventuellt länka till kurs- eller gruppinnehåll på sidor, uppgifter, quiz, meddelanden, diskussioner, moduler och navigeringsobjekt.

Lägg till kurs- eller gruppinnehåll

Lägg till kurs- eller gruppinnehåll

För att lägga till ett innehållsobjekt, öppna innehållssektionen [1] och klicka på länken Lägg till en! (Add one!) [2].

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Anteckningar:

  • På informationssidorna för Uppgift, Diskussion, Sidor och Quizzes visas knappen Spara och publiceras (Save & Publish).
  • På sidan för kursöversikt visas knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).
  • Diskussionssvar visar knappen Publicera svar (Post Reply) eller Svara (Reply).

Visa innehåll

Visa innehållet. Klicka på den infogade länken för att visa det länkade kurs- eller gruppinnehållet [1].

Obs! Länkar till externa URL:er visar ikonen Öppna (Open) [2].