Hur skapar jag hyperlänkar till kurs- eller gruppinnehåll i innehållsredigeraren som instruktör?

Du kan infoga länkar till tidigare skapade kurser eller gruppinnehåll i innehållsredigeraren. Du kan eventuellt länka innehåll till sidor, uppgifter, quiz, meddelanden, diskussioner och moduler. Du kan även infoga länkar som, när de klickas på, agerar som kursnavigerings- eller gruppnavigeringslänkar.

Obs! Om du vill skapa hyperlänkar till gruppinnehåll eller gruppnavigeringslänkar måste du öppna innehållsredigeraren inom en grupp.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du ska skapa eller redigera meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor eller kursöversikter.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller Option+F8 (Mac).

Välj kurs eller gruppinnehåll

Välj kurs eller gruppinnehåll

Använd menyn Lägg till för att välja det länkade innehållet. Som standard visar rullgardinsmenyn Lägg till innehållsalternativet Länkar (Links) [1]. Du kan även lägga till länkar för dokument, bilder och mediefiler.

Om du vill söka efter kurs- eller gruppinnehåll skriver du minst 3 tecken i sökfältet [2].

Innehållsobjekt grupperas efter innehållstyp. Om du vill visa en lista över kurs- eller gruppinnehållsobjekt klickar du på pilen bredvid innehållstypen [3]. Klicka sedan på namnet för kursen eller gruppobjektet du vill länka till i innehållsredigeraren [4].

Obs! Texten kommer att blinka till innan den blir en hyperlänk.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Obs!

  • På informationssidorna för Uppgift, Diskussion, Sidor och Quizzes visas knappen Spara och publiceras (Save & Publish).
  • På sidan för kursöversikt visas knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).
  • I diskussionssvar visas knappen Publicera svar (Post Reply).

Visa innehåll

Visa innehållet. Klicka på den infogade länken [1] för att visa innehållet för det länkade kursinnehållet.

Obs! Länkar till externa URL:er visar ikonen Öppna (Open) [2].