Hur lägger jag till förkunskaper till en modul?

När du ställer in en modulförutsättning är modulen låst tills en elev slutför de obligatoriska momenten. Men såvida inte slutförandekrav ställs för tidigare moduler, kommer studenterna fortfarande att kunna komma åt kommande moduler.

När du väljer en förutsättningsmodul kan du endast välja från tidigare moduler. Du kan behöva ombeställa moduler för att korrigera förutsättningstillgängligheten.

Obs! Du kan bara lägga till förkunskaper om du har lagt till minst en modul.

Öppna Moduler

Öppna Moduler

I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Redigera modul

Sök upp namnet på modulen och klicka på ikonen Alternativ [1]. Välj länken Redigera (Edit) [2].

Lägg till förutsättning

Lägg till förutsättning

Klicka på länken Lägg till Förutsättning.

Ställ in förutsättning

Ställ in förutsättning

I modulens rullgardinsmeny väljer du den modul som eleverna måste slutföra innan de går vidare.

Hantera förutsättningar

Hantera förutsättningar

För att lägga till ytterligare förutsättningar, klicka på länken Lägg till förutsättning [1]. Om du vill säkerställa att studenterna genomför modulerna i ordning bör du lägga till förkunskaper för alla moduler som kommer före denna modul.

För att ta bort en förutsättning, klicka på ikonen Ta bort [2].

Uppdatera modulen

Uppdatera modulen

Klicka på knappen Uppdatera modul (Update Module).

Omlåsningsmodul

Omlåsningsmodul

Om du ändrar förkunskaper som eleverna redan har uppfyllt kommer Canvas att fråga om du vill låta eleverna gå vidare genom kursen eller låsa om modulerna och kräva att studenterna slutför förkunskaperna igen.

Knappen Modulerna för återlåsning Modulerna för återlåsning (Re-lock Modules) [1]. Om du vill låta studenterna fortsätta utan ändringar, klickar du på knappen Fortsätt (Continue) [2].

Se modul

Se dina förutsättningar i modulhuvudet.