Hur använder jag uppgifters indexsida.

Du kan se alla dina kursuppgifter på uppgifts-indexsidan. Som instruktör kan du också lägga till uppgiftsgrupper, skapa en uppgift och ändra inställningar för uppgifter. Du kan också ordna om uppgifter och uppgiftsgrupper.

Läs mer om Uppgifter.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Se indexsidan för Uppgifter

Se indexsidan för Uppgifter

Indexsidan för Uppgifter är utformad med globala inställningar högst upp på sidan [1], följt av uppgiftsgrupperna. [2]. Individuella uppgifter är kapslade i varje Uppgiftsgrupp [3].

Obs! Indexsidan Uppgifter stöder tangentbordsgenvägar. För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon trycker du på tangenterna Skift+? samtidigt.

Se globala alternativ för uppgifter

Globala inställningar inkluderar sökning efter uppgifter [1], lägger till en ny uppgiftsgrupp [2], och lägger till en ny uppgift [3]. För att vikta det slutliga omdömet med uppgiftsgrupper eller massuppdatera inlämningsdatum och tillgänglighetsdatum, klickar du på ikonen Alternativ [4].

Visa efter betygsättningsperioder

Om flera bedömningsperioder är aktiverade i en kurs kan du använda de globala inställningarna för att sortera och filtrera efter bedömningsperioder på sidan Uppgifter.

Uppgifter och uppgiftsgrupper valideras mot uppgifter i stängda betygsättningsperioder.

Se Uppgiftstyper

Se Uppgiftstyper

Uppgiftssidan visar alla uppgifter i kursen. Varje uppgiftstyp visar en ikon för uppgiftstypen: uppgift [1], diskussion [2], klassisk quiz [3] eller ny quiz [4].

Diskussioner och quiz visas även på sina respektive indexsidor i Canvas.

Visa New Quizzes-bedömningar

Visa New Quizzes-bedömningar

Om du använder LTI-verktyget för New Quizzes i din kurs, visas New Quizzes med ikonen New Quizzes [1]. Quiz som skapats med det klassiska quizverktyget i Canvas visas med ikonen Klassiskt Quiz [2]. Båda quiztyper kan användas i samma kurs.

För hjälp med New Quizzes-funktioner, se New Quizzes-avsnittet i Instruktörsguiden.

Se individuell uppgift

Se individuell uppgift

Varje uppgift visas uppgiftens namn [1], förfallodatum (om något) [2], antalet poäng som uppgiften är värd [3] och status för uppgiftens utkaststatus (publicerat eller opublicerat) [4].

Du kan också ställa in olika förfallodatum för en uppgift och skapa förfallodatum i enlighet med kurssektion. Olika förfallodatum visas som flera datum.

Om en uppgift är associerad med en modul, visas modulens namn på uppgiftens individuella radobjekt [5].

Obs! Förfallodatum krävs för en uppgift

Visa tillgänglighetsdatum

Visa tillgänglighetsdatum

Uppgifter kan också inkludera tillgänglighetsdatum. Tillgänglighetsdatum kan göra en uppgift tillgängligt under endast en specifik tidsperiod.

Hantera individuell uppgift

För att se en uppgift, klick a på uppgiftens namn [1].

Du kan även använda rullgardinsmenyns alternativ för att redigera uppgiften [2], öppna SpeedGrader [3], duplicera uppgiften [4], flytta uppgiften [5], lägga till en uppgift till en måluppfyllelseväg [6], radera uppgiften [7], skicka uppgiften till en annan lärare [8] eller kopiera uppgiften till en annan kurs [9].

Obs! Inställningen Måluppfyllelsevägar (Mastery Paths) kan hanteras i din kurs om inställningen aktiverats av ditt lärosäte.

Ordna om uppgift manuellt

Ordna om uppgift manuellt

Du kan också manuellt ordna om en uppgift genom att hovra över draghandtaget intill uppgiften och dra uppgiften till önskad plats.

Obs! Om du använder Flera betygsättningsperioder, kan du inte flytta uppgifter och quizzes som är del av en stängd betygsättningsperiod till en annan uppgiftsgrupp. Men, du kan flytta öppna uppgifter och quizzes till en annan uppgiftsgrupp.

Se SIS-uppgifter

Se SIS-uppgifter

Om din institution har aktiverat en integration för ett SIS-system (studentinformationssystem) kan du se om din uppgift har konfigurerats för att skickas till din institutions SIS. Bedömda uppgifter kan aktiveras direkt genom att klicka på synkroniseringsikonen intill ett quiz.

I vissa SIS-integrationer, som t.ex. PowerSchool, kan du importera uppgiftsgrupper. Importerade grupper innehåller en importikon så att de kan urskiljas från manuellt skapade uppgiftsgrupper i Canvas.

Obs! Vissa institutioner kan begränsa namn på uppgifter och/eller kräva förfallodatum för uppgifter. Om du försöker aktivera en uppgift och du får ett felmeddelande, kommer felet att visa vilket krav som behöver lösas innan uppgiften kan aktiveras till att synkroniseras till din SIS.

Avaktivera Synkronisering

Avaktivera synkronisera till SIS

Om du behöver avaktivera synkronisering för alla uppgifter i kursen utan att hantera dem individuellt, kan du avaktivera synkronisering för alla uppgifter. Klicka på menyn Alternativ [1] och välj sedan länken Avaktivera synkronisering till SIS (Disable Sync to SIS) [2]. Alla uppgifter kommer att uppdateras och avaktiveras från SIS-synkroniseringen.

Obs! Avaktivera synkronisering till SIS är inte tillgänglig i menyn alternativ såvida inte minst en uppgift redan är aktiverad för att synkroniseras till SIS.

Se Målvägar

Se Målvägar

Om du använder Måluppfyllelsevägar (Mastery Paths) i din kurs, kan du se vilka objekt som konfigurerats i Moduler (Modules) som måluppfyllelsevägar eller villkorade innehållsobjekt.

Obs! Inställningen Måluppfyllelsevägar (Mastery Paths) kan hanteras i din kurs om inställningen aktiverats av ditt lärosäte.

Visa Blueprint-kurs

Visa Blueprint-kurs

Om din kurs inkluderar Blueprint-ikoner, är din kurs associerad med en Blueprint-kurs. Blueprint-kurser är kurser som hanteras som en mall och kan innehålla låsta objekt som hanteras av en Canvas-administratör, kursdesigner eller annan instruktör.

Fliken Kursinformation i Kursinställningarna berättar om din kurs är en Blueprint-kurs. Oftast kommer din kurs inte att vara en blueprintkurs och du kan endast hantera olåst innehåll i din kurs. Om din kurs är en Blueprint-kurs, kan du låsa och synkronisera kursinnehållet till associerade kurser.

Visa studentvy

För att se indexsidan för uppgifter som student, klicka på knappen Studentvy (Student View).

Obs! Om en kursnavigeringslänk för sidan är inaktiverad och dold för studenterna visas inte knappen Studentvy (Student View).