Hur skapar jag en kamratresponsdiskussion?

När du skapar en diskussion, kan du kräva att studenter kommenterar och ger feedback på en annan students arbete.

Kamratresponser kan endast skapas med betygsatta diskussioner och har inte ett anonymt alternativ.

För kamratresponser kan du välja att manuellt tilldela kamratresponser eller att tilldela kamratresponser automatiskt. För att slutföra en kamratrespons, måste studenter lämna minst en kommentar. Om du inkluderar en matris, behöver de bara genomföra matrisen.

Obs! För att se hur inlämningsdatum för bedömda diskussioner och kamratresponser visas i en students Att-göra-lista, se resursdokumentet Tips för kamratrespons.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Lägg till Diskussion

Lägg till Diskussion

För att skapa en ny diskussion, klicka på knappen Lägg till diskussion.

Välj Betygsatt alternativ

Välj Betygsatt alternativ

Skapa en betygsatt diskussion genom att välja kryssrutan Betygsatt.

Kräv kamratrespons

Kräv kamratrespons

Markera kryssrutanKräv kamratresponser [1].

Tilldela kamratresponser

Tilldela kamratresponser

Fastställ om du kommer att tilldela kamratresponser manuellt [1] eller automatiskt [2]. Välj radioknappen intill det alternativ du föredrar.

Tilldela kamratresponser automatiskt

Tilldela kamratresponser automatiskt

Om du tilldelar kamratresponser automatiskt, utökas menyn. I fältet Granskningar per användare [1], ange antalet granskningar varje student måste genomföra. I fältet Tilldela kamratresponser [2], använd kalender-ikonen för att välja ett datum eller ange ett datum manuellt för när kamratresponser ska tilldelas studenter.

Obs! Om det lämnas tomt, använder Canvas diskussionens inlämningsdatum som tilldelningsdatum för kamratrespons.

Spara och publicera

Spara och publicera

Om ni är redo att publicera er diskussion, klicka knappen Spara & Publicera (Save & Publish) [1]. Om du vill skapa ett utkast av din diskussion och publicera den senare klickar du på knappen Spara (Save) [2].

Publicera diskussion

När er diskussion är sparad som ett utkast, kan ni återvända till sidan och publicera den när som helst genom att klicka knappen Publicera (Publish).

Visa Publicerad diskussion

Visa Publicerad diskussion

Visa den publicerade diskussionen

Du kan också bifoga en matris till diskussionen som studenter kan fylla i när han/hon slutför kamratresponser. För att lägga till en matris till den betygsatta diskussionen, klicka på ikonen Alternativ [1] och klicka sedan på länkenLägg till matris [2].