Hur väljer jag innehåll från en extern app i innehållsredigeraren som instruktör?

Du kan använda innehållsredigeraren för att bädda in innehåll och länkar från externa appar som har konfigurerats för din kurs. Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Quizzes.

Alternativen för inbäddning och länkning varierar beroende på appen du använder. För specifika instruktioner för inbäddning och länkning till externt appinnehåll, se apptillverkarens användarmanual.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du ska skapa eller redigera meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor eller kursöversikter.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller Option+F8 (Mac).

Välj inbäddningsplats

Om du vill bädda in appinnehåll i innehållsredigeraren klickar du på den plats där du vill att det ska visas i innehållsredigeraren [1].

För att länka text till innehåll från en app väljer du texten för det länkade innehållet [2].

Öppna appar

Öppna appar

Du kan visa en lista över externa verktyg från menyfältet. Klicka på länken Verktyg (Tools) [1]. Gå till alternativet Appar (Apps) [2] och välj sedan alternativet Visa alla (View All) [3].

Eller så kan du visa dina appar från verktygsfältet. Klicka på ikonen App [4] i verktygsfältet.

Obs! För att visa ikonen App måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [5].

Visa senaste använda appar

Visa senaste använda appar

Om du har tidigare har använt en extern app från innehållsredigeraren kan du snabbt öppna senast använda appar.

Klicka på ikonen App [1] för att visa senast använda appar. Välj sedan den app du vill öppna [2].

Klicka på länken Visa alla (View All) [3] för att visa alla appar.

Välj app

Välj app

Skriv in appnamnet i fältet Sök (Search) [1] för att söka efter en app. Sökresultaten visas medan du skriver.

Klicka på appnamnet för att välja appen [2].

Klicka på länken Visa beskrivning (View description) om du vill läsa en kort beskrivning av appen [3].

Välj appinnehåll

Välj appinnehåll

Använd appen för att söka efter och välja innehåll att länga eller bädda in. Inställningar och alternativ för externa appar kan variera i olika appar.

Visa inbäddad app

Du kan visa och interagera med det inbäddade appinnehållet eller applänken beroende på om dina inställningar för inbäddning och länkar.

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa ditt innehåll. Du kan interagera med inbäddat appinnehåll direkt i Canvas beroende på dina inställningar för externa appar.