Hur visar jag Blueprint-synkroniseringsinformation för en kurs kopplad till en Blueprint-kurs?

Om dina innehållsindexsidor innehåller Blueprint-ikoner, är din kurs kopplad till en Blueprint-kurs. Blueprint-kurser är kurser som fungerar som mallar. Ändringar i låsta objekt kan synkroniseras från Blueprint-kursen till din kurs när som helst. Men du kan hantera olåst kursinnehåll i din kurs.

Du kan visa den senaste informationen om Blueprint-synkroniseringar i kursinställningarna. Blueprint-informationen innehåller uppgifter om innehållet eller andra attribut som ändras i din kurs.

Obs! Om du vill aviseras om synkroniserade uppdateringar från en Blueprint-kurs ska du aktivera Blueprint-synkroniseringsavisering i användarinställningarna.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1] och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigationen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna Blueprint-information

Öppna Blueprint-information

I sidofältet, klicka på länken Blueprint-information (Blueprint Information).

Visa synkroniseringsinformation

Sidan Blueprint-information visar information från de senaste Blueprint-synkroniseringarna. Sidan visar namn och kurs-ID för Blueprint-kursen [1] och namn och kurs-ID för din kopplade kurs [2].

Du kan även visa datum och tid för synkroniseringen [3] samt antal ändringar [4].

Om ett meddelande bifogades som en del av aviseringen visas detta ovanför listan med synkroniserade ändringar.

I en kurskoppling som skapats av en administratör visar synkroniseringsinformationen datum och tid för synkroniseringen, men detaljerad information inkluderas inte om synkroniseringen.

Visa synkroniseringsinformation

Visa Blueprint-information

Sidan Blueprint-historik visar det specifika innehåll som synkroniserats. Varje innehållsobjekt visar synkroniseringsstatus för objektet (låst eller olåst) objektets namn [1], objekttyp [2], ändring som tillämpats [3] och huruvida synkroniseringen tillämpades [4].

Innehållsändringar kan skapas, uppdateras eller tas bort. Uppdaterade ändringar visar ändringar i befintligt innehåll.

Stäng Blueprint-information

Stäng Blueprint-information

När du är klar på sidan Blueprint-information klickar du på knappen Klar (Done).