Hur ändrar jag kurshemsidan?

Du kan ändra kurshemsidan med hjälp av fem layoutalternativ: översikt för senaste aktivitet, förstasidan i Sidor, kursmoduler, uppgiftslistan eller kursöversikten.

Obs! Du måste ställa in en förstasida innan du väljer alternativ för förstasidan i Sidor. Dessutom kan endast publicerade sidor ställas in som förstasida.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1] och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Välj hemsida

Välj hemsida

I hemsidans sidopanel, klicka länken Välj hemsida (Choose Home Page).

Välj layout för hemsidan

Välj layout för hemsidan

Klicka radioknappen bredvid den hemsideslayout ni föredrar.

Ange förstasida

Ange förstasida

Om du vill välja en förstasida i Sidor (Pages Front Page) men länken är utgråad måste du först ange en förstasida.

Obs! Endast publicerade sidor kan ställas in som en framsida. Försäkra er om att den sida ni vill ställa in som framsida är publicerad.

Spara hemsidans layout

Spara hemsidans layout

Klicka på knappen Spara (Save).