Hur använder jag Global navigering meny (Global Navigation Menu) som instruktör?

Den globala navigationsmenyn ligger till vänster på varje sida i Canvas. Globala navigationslänkar ger snabb åtkomst till ofta använda Canvas-funktioner. Dessa länkar ger tillgång till alla dina kurser kollektivt. Standardlänkar inkluderar dashboarden, kurser, grupper, kalender, inkorg, användarkonto och hjälp-menyn.

Beroende på din institutions kontoinställningar, kan andra länkar visas i den globala navigationsmenyn.

Obs! Om du har aktiverat Canvas grundläggande tema i en kurs kommer den globala navigeringsmenyn att visa ett annat teckensnitt för den kursen.

Visa konto

Visa konto

Klicka på länken Konto (Account) för att visa din användarinformation. En meny kommer att expandera och visa länkar för att komma åt dina användarinställningar, aviseringsinställningar, personlga-filer, och ePortfolios (om möjligt). Om din institution har aktiverat Profiler kan dukomma åt din profil.

Du kan även använda länken Konto (Account) för att logga ut från Canvas.

Se översikten

Översikten är landningssidan som användaren ser efter inloggning i Canvas. Kontrollpanelen kan växlas till en kursvy eller senast aktivitetvy och visar meddelanden för alla pågående Canvas-kurser.

Se Kurser

Se Kurser

Om du vill visa dina kurser, klicka på länken Kurser (Courses) [1]. Menyn Kurser (Courses) består av publicerade [2] och opublicerade kurser [3].

I menyn Kurser (Courses) visas även dina favoritkurser. Om inga kurser väljs som favoriter kommer kurslistan visa alla aktuella kurser. Om en kurs innehåller terminsdatum, kommer namnet på terminen visas som en del av kurslistan.

Om du vill se en kurs i kurslistan klickar du på namnet på kursen [4]. För att anpassa din kurslista eller se alla dina Canvaskurser, klicka på länken Alla kurser (All Courses) [5].

Visa grupper

Visa grupper

Om du är inskriven i grupper, se dina grupper i länken grupper (Groups) [1]. En meny kommer att expandera och visa alla grupper i pågående kurser där du är inskriven.

Om du vill se en grupp klickar du på namnet på gruppen [2]. För att se alla dina grupper, klicka på länken Alla grupper (All Groups) [3].

Obs! Grupper kan inte anpassas i rullgardinsmenyn.

Visa kalender

För att visa din Kalender, klickar du på länken Kalendar .

Visa inkorg

För att visa din inkorg för konversationer, klickar du på länken Inkorg . Conversations är Canvas meddelandesystem där du kan kommunicera med andra användare på dina kurser. Antalet nya meddelanden visas som en del av inkorgsikonen.

Visa historik

Visa historik

Klicka på länken Historik (History) för att visa sidan med din senaste kurshistorik. Den senaste historiken visar upp till tre veckors historik för dina Canvas-kurser.

Visa Commons

Om du är en instruktör och din institution deltar i Canvas Commons, kan du komma åt Commons via Commons länken.

Visa hjälp

Visa hjälp

Om du vill ha hjälp med Canvas, klickar du på länken Hjälp (Help). Välj hjälpalternativet som är relevant för dina behov.

Obs! Beroende på användarrollen och institutionens inställningar kan Hjälp-menyn visa olika alternativ.

Dölj den globala navigationsmenyn

För att expandera eller dölja den globala navigationsmenyn, klicka på ikonen Pil (Arrow).

Den globala navigationsmenyn döljs automatiskt på läsplattor.