Hur lägger jag till en profilbild för användarkontot som instruktör?

Om er instutition har aktiverat profilbilder, kan ni lägga till och ändra profilbild i ert konto. Om ni inte ser en platshållarbild, har er institution inte aktiverat denna funktion.

Det finns tre sätt som du kan välja en profilbild för att använda i Canvas:

  • Ladda upp en bild från din dator
  • Ta en bild med din dators webbkamera (stöds ej vid användning av Safari eller Internet Explorer)
  • Importera från ett befintligt Gravatar-konto (din institution kan ha begränsat funktionen och endast barntillåtna bilder stöds)

 

Tips för profilbilder:

  • Vänligen välj ett lämpligt foto för att representera dig själv. Din institution har rätten att ta bort foton som inte är lämpliga för en klassrumsmiljö.
  • Bilder bör vara fyrkantiga i storlek för att undvika att er bild ändrar storlek eller blir förvrängd.
  • Filer kan vara av olika typer (.jpg, .png, .gif) eller storlekar så länge ni har plats i ert personliga filutrymme för att lagra filen. Canvas rekommenderar att ert profilbild är så litet som möjligt.
  • Din personliga filkvot kan inte överskridas när du laddar upp en profilbild . Om du inte har tillräckligt med utrymme i dina personliga filer kommer du inte att kunna ladda upp en profilbild . Skapa mer utrymme genom att ta bort vissa filer bland dina personliga filer.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Öppna profilbild

Öppna profilbild

Klicka på bildikonen.

Obs! Om ni inte ser en profilbildsikon tillåter er instutition inte att ni lägger till eller ändrar ert profilfoto.

Ladda upp ett foto

Ladda upp ett foto

För att ladda upp en ny profilbild, klicka fliken Ladda upp en bild (Upload a Picture) [1], klicka sedan länken välj en bild (choose a picture) [2]. Ni kan även dra en bild ifrån ert skrivbord och droppa det in i uppladdaren.

Välj profilbild

Välj profilbild

Hitta den bild ni vill ladda upp och klicka knappen Öppna (Open) eller bläddra (Browse) [2].

Beskär eller ändra storlek på bild

Beskär eller ändra storlek på bild

Dra den ljusa rutan för att beskära bilden [1]. När ni är färdig, klicka knappen Spara (Save) [2].

Obs! Canvas kommer automatiskt lagra en kopia av den sparade profilbilden i dina personliga filer. När en ny bild sparas i din profil, kommer den nya bilden att åsidosätta den befintliga bildfilen i dina personliga filer.

Ta ett foto

Ta ett foto

För att ta en bild ni vill använda som ert profilbild, klicka fliken Ta en bild (Take a Picture) [1], klicka sedan knappen Ta bild (Take Picture) [2].

Obs! Beroende på er webbläsare, kan ni behöva ge Canvas tillstånd till att få tillträde till er kamera. Alternativet Ta en bild är inte tillgängligt när ni använder Safari eller Internet Explorer.

Spara foto

Spara foto

Klicka knappen Försök Igen (Retry) [1] för att ta ett annat foto. När ni är färdig, klicka knappen Spara (Save) [2].

Importera från Gravatar

Importera från Gravatar

Om din institution tillåter Gravatars och du har ett Gravatar konto, kan du importera en befintlig Gravatar och använda som din profilbild.

Klicka fliken Från Gravatar (From Gravatar) [1] och skriv in er Gravatar epost adress i det tillgängliga fältet [2]. Klicka knappen Förhandsgranskning (Preview) för att se er Gravatar. När ni är färdig, klicka knappen Spara (Save) [3].

Obs! Innan ni lägger till ett foto i ert Gravatar konto, kommer ni att behöva värdera fotot. Notera att endast G-rankade Gravatar foton kan visas som ett Canvas profilfoto.

Se profilbild

Se profilbild

Den profilbild ni valde kommer att visas istället för platshållarbilden.

Radera profilbild

Profilbilder är länkade till era personliga filer, så att ni enkelt kan radera dem för att ta bort gamla profilbilder.

Obs! Gravatar bilder kan raderas från ditt kontovia dina personliga filer. Gravatar bilder kan även ersättas med en uppladdad bild eller en bild du tar med hjälp av Take a Picture funktionen.

Öppna filer

Öppna filer

För att ta bort en profilbild, klicka på länken Filer (Files).

Öppna profilfoton

Klicka mappen för profilbilder (profile pictures).

Radera profilbild

Radera profilbild

Bredvid filen du vill ta bort [1], klicka på ikonen Alternativ [2] och sedan på länken Ta bort [3].