cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur bäddar jag in en mediefil från en extern källa i innehållsredigeraren som lärare?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur bäddar jag in en mediefil från en extern källa i innehållsredigeraren som lärare?

Du kan använda innehållsredigeraren för att bädda in video och ljudfiler från externa resurser. Det är ditt ansvar att tillse att ditt innehåll är säkert innan du bäddar in det i Canvas.

Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Kursöversikt.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du ska skapa eller redigera meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor eller kursöversikter.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller ALT+FN+F8 (Mac).

Öppna verktyget för inbäddning från verktygsfältet

Öppna verktyget för medieuppladdning

För att bädda in mediefiler från verktygsfältet klickar du på ikonen Bädda in (Embed) [1].

För att visa ikonen Bädda in (Embed) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [2].

Öppna verktyget för uppladdning av mediefiler från menyfältet

Öppna verktyget för uppladdning av mediefiler från menyfältet

Du kan även bädda in mediefiler från menyfältet i innehållsredigeraren. I menyfältet visas titeln för innehållsredigerarens verktyg vilket kan vara att föredra för de som använder tangentbordet för att navigera.

Om du vill bädda in mediefiler via menyfältet klickar du på menyn Infoga (Insert) [1] och väljer alternativet Bädda in (Embed) [2].

Ange inbäddningskod

Ange inbäddningskod

Klistra in koden i fältet Inbäddningskod (Embed Code) [1]. Klicka sedan på knappen Submit (Skicka in) [2].

Bädda in mediefiler

Bädda in mediefiler

Klicka på Skicka in (Submit) knappen.

Förhandsgranska inbäddade mediefiler

Förhandsgranska inspelade mediefiler

Förhandsgranska din inbäddade mediefil i innehållsredigeraren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Anteckningar:

  • På informationssidorna för Uppgift, Diskussion, Sidor och Quizzes visas knappen Spara och publiceras (Save & Publish).
  • På sidan för kursöversikt visas knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).
  • I diskussionssvar visas knappen Publicera svar (Post Reply).

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet som skapats i innehållsredigeraren.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.