Hur använder jag indexsidan för Sidor?

Som instruktör kan du se alla dina sidor på indexsidan för Sidor. Som instruktör kan du lägga till nya sidor, redigera sidor och hantera sidinställningar.

Läs mer om Sidor.

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka på länken Sidor (Pages).

Se förstasida

Sidor är utformade för att öppnas till den utsedda första sidan för kursen. Globala inställningar är högst upp på sidan [1], följt av det individuella sidinnehållet [2].  

Du kan också använda den Första sidan på kursens hemsida.  

Obs! Om din kurs ännu inte har en förstasida, öppnas Sidor till indexsidan för Sidor.

Se globala inställningar för Sidor

För individuella sidor, inkluderar globala inställningar Visa alla sidor [1], publicera och avpublicera sidan [2], och redigera sidan [3].

I rullgardinsmenyn Alternativ [4], kan du radera sidan och visa sidhistoriken.

Obs! Du kan inte radera en sida som är konfigurerad som Första sida.

Se Alla sidor

För att se index för Sidor från förstasidan eller någon individuell sida. Klicka på knappen Visa Alla sidor (View All Pages).

Visa indexsidan för Sidor

Indexsidan har två globala funktioner, för att lägga till nya sidor [1] och för att ta bort valda sidor [2].

Resten av indexet visar de individuella sidor som skapats i Canvas [3]. Din förstasida identifieras med en Förstasides (Front Page)-tagg [4].

Du kan schemalägga när en sida ska publiceras och du kan se när en sida är schemalagd för publicering [5].

Ordna sidor

Sidor visar sidans rubrik, skapelsedatum, senaste redigering och studentens att-göra-datum för varje sida i din kurs. Sidor ordnas i alfabetisk ordningsföljd. Du kan se sidorna i indexet i stigande och fallande ordning genom att klicka på pilen intill rubriken.

Hantera individuella sidor

För att redigera en sida, klicka på namnet på sidan [1].

För att hantera en individuell sida, klicka på ikonen för sidan Alternativ (Options) [2]. När du använder rullgardinsmenyn Alternativ kan du redigera sidans namn [3], radera sidan [4], ange sidor som din förstasida [5], duplicera sidan [6], skicka sidan till en annan instruktör [7], eller kopiera sidan till en annan kurs [8].

Anteckningar: Alternativet Förstasida (Front Page) visas endast för publicerade sidor.

Visa Blueprint-kurs

Om din kurs inkluderar Blueprint-ikoner, är din kurs associerad med en Blueprint-kurs. Blueprint-kurser är kurser som hanteras som en mall och kan innehålla låsta objekt som hanteras av en Canvas-administratör, kursdesigner eller annan instruktör.

Fliken Kursinformation i Kursinställningarna berättar om din kurs är en Blueprint-kurs. Oftast kommer din kurs inte att vara en blueprintkurs och du kan endast hantera olåst innehåll i din kurs. Om din kurs är en Blueprint-kurs, kan du låsa och synkronisera kursinnehållet till associerade kurser.

Visa studentvy

För att se indexsidan för sidor som student, klicka på knappen Studentvy (Student View).

Obs! Om en kursnavigeringslänk för sidan är inaktiverad och dold för studenterna visas inte knappen Studentvy (Student View).