Hur använder jag handledning i Canvas kurskonfiguration som instruktör?

I konfigurationshandledningen för Canvas får du hjälp att bekanta dig med funktionsområden i Canvas-kursen. I varje område visas en kort översikt och länkar till användarguidar för den funktionen. Handledningen är användbar när du skapar en ny kurs eller lär dig enskilda funktionsområden.

Kursens konfigurationshandledning finns tillgänglig för följande funktionsområden: Meddelanden, Uppgifter Samarbeten, Konferenser, Kursimport, Diskussioner, Filer, Omdömen Startsida, Moduler, New Analytics, Lärandemål, Sidor, Personer, Quiz, Matriser, Inställningar, Kursöversikt och Zooms LTI-integrationssida.

Anteckningar:

  • Denna funktion är för närvarande en valfri funktion i ett konto. Om kurshandledningen inte är tillgänglig i din kurs, har din institution inte aktiverat denna funktion.
  • Om kurshandledningen är tillgänglig för dig, kan du stänga kurshandledningen när som helst. Om du vill återaktivera kurshandledningen, kan du aktivera handledningen som en funktionsinställning i användarinställningarna.
  • Konfigurationshandledningen för kursen visas inte i Blueprint-kurser

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I den global navigationen, klicka på länken Konto (Account). Klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Aktivera handledning

Aktivera handledning

Hitta inställningar för dina användarfunktioner [1]. För att aktivera konfigurationshandledningen för kursen klickar du på knappen Kurskonfigurationshandledning [2].

Öppna kurs

Öppna kurs

För att öppna kursen klickar du på länken Kurser (Courses) i den globala navigeringen [1]. Klicka sedan på namnet på kursen du vill öppna [2].

Visa handledning

Nya kurser öppnas på startsidan som visar handledningen Startsidan (Home Page) [1]. I handledningen får du veta sidans syfte [2] och får länkar till tillhörande Canvas-guider [3].

Fortsätt handledning

För att se kurskonfigurationshandledningen för en annan sida i Canvas klickar du på sidans länk i Kursnavigeringen (Course Navigation) [1].

Innehållet i handledningen uppdateras för att återspegla sidan du visar [2].

Minimera handledning

Minimera eller expandera handledning

Som standard expanderas handledningen på varje sida. När du läst innehållet i handledningen, vill du kanske minimera handledningen eftersom vissa sidor innehåller innehåll bakom handledningen. Handledningens status är beständig på alla Canvas-sidor så om du vill minimera handledningen på en sida, kommer den att förbli minimerad fram tills den expanderas igen.

För att expandera eller dölja handledningen klickar du på ikonen Pil.

Avsluta handledning

Avsluta handledning

För att när som helst stänga handledningen klickar du på knappen Visa inte igen (Don't Show Again).

Obs! Att avsluta handledningen innebär att handledningen inte längre visas i någon av dina kurser.

Avsluta handledning i kurskonfiguration

Klicka på knappen Okej (Okay).