cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur ser jag användarinformation för en registrering i en kurs?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur ser jag användarinformation för en registrering i en kurs?

Sidan med användarinformation visar en användares profilbild, medlemskap och senaste meddelanden samt andra uppgifter.

Anteckningar:

  • Om sidan med din användarinformation inte överensstämmer med layouten som visas i denna lektion, gå till lektionen användarprofiler, som visar hur du använder sidan användarinformation när Profiler är aktiverad för din institution.
  • Att se användarinformation och användares e-postadresser kräver kurstillstånd. Beroende på dina tillstånd, kanske du inte kan se all tillgänglig information i en sida med användarinformation.

Öppna Personer

Öppna Personer

Klicka på länken Personer (People) i kursnavigationen

Hitta användare

I sökfältet [1], sök efter användarens namn. Du kan också filtrera användare efter roll i rullgardinsmenyn Roller [2].

Öppna Användarinformation

Klicka på ikonen användarens Alternativ [1], och väl sedan länken Användarinformation [2].

Se Namn och E-post

Sidan Användarinformation visar information om användaren.

I sektionen användarens Namn och E-post, kan du se användarens namn [1], profilbild (om den är aktiverad av din institution) [2], standard-epost [3], och tidszon [4].

Om användaren har en olämplig profilbild, kan du ta bort den genom att klicka på länken Ta bort avatarbild.

Obs! Att se användares e-postadresser kräver kurstillstånd. Beroende på dina tillstånd, kanske du inte kan se en användares e-postadress.

Se Ytterligare information

För att se medlemsinformation om användaren, klicka på länken mer användarinformation [1].

Du kan se användarens kursregistrering och användarroll [2]. Om användaren tilldelas en särskild roll, visas för närvarande endast basrollen. Beroende på dina kurstillstånd, kanske du också kan avsluta registreringen [3] och radera registreringen [4].

Du kan också se och hantera begränsningar av användares kurssektioner [5] och fältet Sista närvarodag [6].

Se Senaste meddelanden

Sektionen Senaste meddelanden visar användarens senaste aktivitet i meddelanden och diskussioner, om någon.

Se Sidopanel

Se Sidopanel

Om du har tillämpliga tillstånd, kan sidofältet också inkludera länkar till ytterligare information om användaren:

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.