Hur ser jag användarinformation för en registrering i en kurs?

Sidan med användarinformation visar en användares profilbild, medlemskap och senaste meddelanden samt andra uppgifter.

Anteckningar:

  • Om sidan med din användarinformation inte överensstämmer med layouten som visas i denna lektion, gå till lektionen användarprofiler, som visar hur du använder sidan användarinformation när Profiler är aktiverad för din institution.
  • Att se användarinformation och användares e-postadresser kräver kurstillstånd. Beroende på dina tillstånd, kanske du inte kan se all tillgänglig information i en sida med användarinformation.

Öppna Personer

Öppna Personer

Klicka på länken Personer (People) i kursnavigationen

Hitta användare

I sökfältet [1], sök efter användarens namn. Du kan också filtrera användare efter roll i rullgardinsmenyn Roller [2].

Öppna Användarinformation

Klicka på ikonen användarens Alternativ [1], och väl sedan länken Användarinformation [2].

Se Namn och E-post

Sidan Användarinformation visar information om användaren.

I sektionen användarens Namn och E-post, kan du se användarens namn [1], profilbild (om den är aktiverad av din institution) [2], standard-epost [3], och tidszon [4].

Om användaren har en olämplig profilbild, kan du ta bort den genom att klicka på länken Ta bort avatarbild.

Obs! Att se användares e-postadresser kräver kurstillstånd. Beroende på dina tillstånd, kanske du inte kan se en användares e-postadress.

Se Ytterligare information

För att se medlemsinformation om användaren, klicka på länken mer användarinformation [1].

Du kan se användarens kursregistrering och användarroll [2]. Om användaren tilldelas en särskild roll, visas för närvarande endast basrollen. Beroende på dina kurstillstånd, kanske du också kan avsluta registreringen [3] och radera registreringen [4].

Du kan också se och hantera begränsningar av användares kurssektioner [5] och fältet Sista närvarodag [6].

Se Senaste meddelanden

Sektionen Senaste meddelanden visar användarens senaste aktivitet i meddelanden och diskussioner, om någon.

Se Sidopanel

Se Sidopanel

Om du har tillämpliga tillstånd, kan sidofältet också inkludera länkar till ytterligare information om användaren: