Hur väljer jag specifikt innehåll som en del av en kursimport?

När du importerar kursinnehåll med kursimportverktyget (Course Import Tool), kan du markera specifikt innehåll som en del av rapporten. Med det är alternativet kan du välja specifika innehållsområden som uppgifter, inställningar och filer utan att importera hela kursen.

Inte allt innehåll kan kopieras som en del av en kurs.

Anteckningar:

  • Att importera en kurs mer än en gång kan få oönskade konsekvenser. Om du importerar innehåll till en ny kurs, redigerar innehållet i den nya kursen och importerar sedan föregående innehåll igen, kommer det importerade innehållet att överskrida det befintliga innehållet.
  • Om du ändrar dig efter importen har startats och du vill importera allt kursinnehållet kan du importera allt innehåll genom att välja varje objekt för en innehållstyp.
  • Mer information om kursimportverktygets begränsningar finns översikten för kursimportverktyget.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigeringen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Importera innehåll till kursen

Importera innehåll till kursen

Klicka på länken Importera kursinnehåll (Import Course Content).

Välj filtyp

Välj filtyp

Välj innehållstyp i rullgardinsmenyn Innehållstyp (Content type). Slutför ytterligare fält som krävs för innehållet.

Välj specifikt innehåll

Välj specifikt innehåll

Klicka på alternativknappen Välj specifikt innehåll (Select specific content).

Visa varningsmeddelande om innehållsimport

Visa varningsmeddelande om innehållsimport

När innehåll importeras visas ett meddelande som förklarar att om samma kursinnehåll importeras eller exporteras mer än en gång så skrivs befintligt innehåll över i kursen.

Importera quiz

Importera quiz

Klicka på knappen Importera (Import) [1].

En förloppsindikator visar uppladdningsstatus i procent [2].

Välj innehåll

Klicka på knappen Välj innehåll (Select Content) .

Välj allt gruppinnehåll

Välj allt gruppinnehåll

Innehållet kan vara individuella objekt [1] eller en innehållsgrupp [2]. Innehållsgrupper visar antalet objekt i gruppen. Om du vill se innehåll i en grupp klickar du på ikonen Visa [3].

Om du vill importera allt innehåll för en innehållstyp markera du kryssrutan bredvid innehållsnamnet [4]. Om innehållstypen är en grupp väljer Canvas automatiskt alla objekt i gruppen.

Välj specifikt gruppinnehåll

Om du vill importera några få objekt från en innehållsgrupp visar du gruppen och väljer de specifika objekten som ska importeras [1]. Canvas placerar ett streck i kryssrutan för innehållsgruppen [2] för att indikera att inte alla objekt i gruppen har valts,

Välj tunt vanligt patroninnehåll

Välj tunt vanligt patroninnehåll

Om du har importerat en Thin Common Cartridge-fil (Common Cartridge-import), importerad den här filtypen direkt som modulinnehåll. Strukturen kan utvidgas så att den visar en inkapslad layout som simulerar innehållsstrukturen. Läs om hur du kan välja innehåll med Thin Common Cartridge-filer.

Välj innehåll

Välj innehåll

Klicka på knappen Välj innehåll (Select Content).

Se aktuella jobb

Rapporten visar en menyrad med återstående tid för att slutföra importen. Visa innehåll från en avslutad kursimport genom att öppna kursen från en länk i kursnavigationen.

Importen kan även visa andra fel som en del av importprocessen. Lär dig mer om statusar för kursimport.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No