Hur skapar jag lärandemålgrupper för en kurs?

Genom att gruppera lärandemål i en kurs kan du organisera flera relaterade lärandemål.

Den här lektionen visar hur du skapar lärandemålsgrupper i den klassiska sidvyn på sidan Lärandemål. Om sidan Lärandemål i din kurs visas annorlunda än bilderna i den här lektionen kan du läsa om hur du skapar en lärandemålsgrupp i en kurs inom ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I kursnavigeringen, klicka på Lärandemål (Outcomes) länken.

Lägg till lärandemålgrupp

Lägg till lärandemålgrupp

Klicka på knappen Ny grupp (New Group).

Skapa lärandemålgrupp

Skapa lärandemålgrupp

Ange ett gruppnamn på Lärandemål i Namnge detta grupp (Name this group)-fält [1]. Ange en beskrivning i Rich Content-redigeraren [2]. Klicka på knappen Save (Spara) [3].

Visa lärandemålgrupp

Visa lärandemålgruppen. Du kan skapa nya lärandemål i gruppen genom att skapa ett nytt lärandemål. Du kan också flytta lärandemål och lärandemålgrupper till den nya gruppen.