Hur skickar jag ett meddelande till alla studenter baserat på ett angivet kurskriterium i New Analytics?

När du visar ett datajämförelsekort kan du skicka ett meddelande till studenter med omdömen eller inlämningar med tre specifika kriterier: omdömen inom en specifik procentsats, uppgifter saknas eller uppgifter är sena. Mottagarna av meddelandet fylls i automatiskt baserat på de valda kriterierna och tillämpade filter.

Urvalskriterierna tillämpas på studentens resultat för alla uppgifter. Individuella studenturval baseras på studentens resultat och inlämningsstatus.

Skickade meddelanden visas i mappen Skickat i inkorgen för Konversationer. Meddelanden som skickats till fler än en student skickas som individuella meddelanden.

Vid behov kan du även skicka ett meddelande till en enskild student.

Anteckningar:

  • Om du inte ser länken New Analytics i kursnavigeringen måste du eventuellt föra länken synlig via fliken Navigering i kursinställningarna. Om länken New Analytics inte är tillgänglig på fliken Navigering har ditt lärosäte inaktiverat funktionen.
  • Data uppdateras varje dygn i New Analytics. Bekräfta tiden när data senast uppdaterades i kursen, eftersom innehållet kan vara utdaterade jämfört med senaste kursaktiviteten och studentinlämningar.
  • Studenter kan inte se New Analytics.
  • För att du ska kunna se New Analytics i Canvas måste du eventuellt aktivera tredjepartscookies i dina webbläsarinställningar.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1] och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna New Analytics

För att öppna New Analytics, klicka på länken New Analytics i kursnavigeringen [1] eller på knappen New Analytics på kurshemsidan [2].

Obs! Om du inte ser länken New Analytics måste du eventuellt föra länken synlig via fliken Navigering i kursinställningarna.

Öppna Kursomdömesanalyser

Öppna Kursomdömesanalyser

För att se kursomdömesanalyser, klicka på fliken Kursomdöme (Course Grade).

Meddela studenter som

Meddela studenter som

Mottagarna av meddelandet fylls i automatiskt baserat på de valda kriterierna och tillämpade filter.

Om du vill filtrera analyser för en specifik uppgift, sektion eller student, kan du söka efter och välja det avsedda filtret i fältet Filter [1]. Klicka på ikonen Meddelande [2].

Välj kriterier

Fönstret Meddela studenter baseras som standard på kriterierna för poängskalan [1], vilket gör att du kan meddela studenter baserat på en angiven aktuell procentintervall i kursen.

Fältet Intervall (Range) fastställer den angivna procentintervallen [2] och fältet Hemlig kopia (BCC) visar antalet studenter som faller inom den angivna intervallen [3]. Fältet Intervall (Range) visar som standard 0 till 100 %, så att fältet Hemlig kopia (BCC) inkluderar alla studenter i kursen. Dessutom visas alla filter på analyssidan automatiskt som en avsedd mottagare av meddelandet. Om inga filter har tillämpats visas meddelandet som skickat till alla sektioner.

För att välja en ny intervall, ange det lägsta och högsta aktuella procentalet för omdömet i procentfälten [4]. Fältet Hemlig kopia (BCC) visar det uppdaterade antalet studenter och/eller sektioner med procenttal inom den angivna intervallen [5].

Välja saknade eller sena inlämningar

Kriteriealternativen för saknade och sena inlämningar inkluderar inte fler kriterier. Studenter väljs baserat på inlämningsstatus och antalet påverkade studenter visas i fältet Hemlig kopia (BCC). Kom ihåg att filter som inkluderas på analyssidan även visar avsedda mottagare.

Obs! När du skickar meddelande till studenter som saknar en uppgift, visar New Analytics bara studenter om inlämningsdatumet redan har passerats.

Verifiera mottagare

Verifiera mottagare

Vid behov kan du för varje kriterium hantera vilka användare som ska få meddelandet. Klicka på länken som inkluderar antalet studenter [1], se sedan det utökade fältet Hemlig kopia (BCC) [2].

Om du vill ta bort en student från meddelandet klickar du på ikonen Ta bort (Radera) [3].

Återställ namn

För att återställa studentnamn till den lista som angavs ursprungligen, klicka på länken Återställ namn (Reset Names).

Skicka meddelande

Skicka meddelande

Ange ett ämne för meddelandet i fältet Ämne (Subject) [1].

Ange en beskrivning för meddelandet i fältet Meddelande (Message) [2].

Klicka på knappen Skicka (Send) [3].