Hur ser jag uppgifter eller studenter individuellt i omdömesboken.

I den individuella vyn i omdömesboken kan instruktörer bedöma en student och en uppgift i taget. I den här vyn i omdömesboken, som skärmläsare har full åtkomst till, kan lärare sortera efter sektion och uppgift och den innehåller många av inställningarna som är tillgängliga i omdömesboken. Förseningspolicyer, publiceringspolicyer och vissa sorterings- och filtreringsalternativ är för närvarande inte tillgängliga i den individuella vyn.

Liksom alla omdömesboksflikar, är individuell vy beständig. När du har ändrat till individuell vy i omdömesboken visas den alltid i individuell vy tills du växlar till en annan vy.

Obs! När du har öppnat omdömesboken och din kurs inkluderar flera bedömare, sparas alla data i din webbläsare tills sidan uppdateras. Omdömen uppdateras inte dynamiskt med ändringar som görs av andra bedömare i antingen bedömningsöversikten eller i SpeedGrader.

Öppna Omdömesbok

Öppna Omdömesbok

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Växla till individuella omdömesboken

Växla till individuella omdömesboken

Klicka på menyn Omdömesbok (Gradebook) [1] och sedan på länken Individuell omdömesbok (Individual Gradebook) [2].

Välj sektion

Välj sektion

I rullgardinsmenyn Välj en sektion (Select a section), välj den sektion du vill visa.

Välj omdömesperiod

Välj omdömesperiod

Om Flera omdömesperioder har aktiverats i en kurs, väljer du den omdömesperiod du vill visa i rullgardinsmenyn Välj en omdömesperiod (Select a Grading Period).

Obs! Du kan endast hantera omdömen för uppgifter under en aktuell eller framtida omdömesperiod. När stängningsdatum för en omdömesperioden har passerat, kan du inte redigera omdömen för den tidigare omdömesperioden.

Ordna uppgifter

Ordna uppgifter

Välj hur du vill sortera uppgifter i rullgardinsmenyn Sortera uppgifter (Sort assignments) [1]. Du kan sortera efter uppgiftsgrupp och position [2], alfabetiskt [3], eller efter inlämningsdatum [4].

Välj inställningar för omdömesboken

Välj inställningar för omdömesboken

Välj de inställningar du vill visa i den individuella vyn i omdömesboken.

Markera kryssrutan Behandla obedömda uppgifter som 0 (Treat Ungraded Assignments as 0) [1].

Markera kryssrutan Dölj studentens namn (Hide Student Names) [2]. För att visa slutförda registreringar,, markera kryssrutan Visa slutförda registreringar (Show Concluded Enrollments) [3].

För att visa Anteckningskolumnen i studentinformationssektionen markerar du kryssrutan Visa anteckningar i studentinformationen (Show Notes in Student Info) [4]. För att visa totalpoäng som poäng istället för procentvärde,  markerar du kryssrutan Visa totalpoäng som poäng på studentens omdömessida (Show Totals as Points on Student Grade Page) [5].

 Anteckningar:

  • Alternativet "Behandla obedömda uppgifter som 0 (Treat Ungraded Assignments as 0)" kan vara begränsat om flera omdömesperioder har aktiverats
  • Alternativet för att visa totalpoäng som poäng på studentens omdömessida finns endast tillgängligt om du använder oviktade tilldelningsgrupper i din kurs
Se Ytterligare inställningar

Du kan välja fler inställningar för omdömesboken genom att klicka på respektive knapp:

För att ladda ned resultat i en CSV-fil, klicka på knappen Ladda ned aktuellt resultat [1].

För att ladda upp resultat i en CSV-fil, klicka på knappen Ladda upp resultat (Upload Scores) [2].

För att visa historik för omdömesändringar, klicka på länken Visa historik för omdömesboken (View Gradebook History) [3].

Välj student

Välj student

I rullgardinsmenyn Välj en student (Select a student) [1], välj namnet på den student du vill se information om. Om du vill se alla students med början för den första studenten i din kurs eller sektion, klicka på knappen Nästa Student [2]. För att gå tillbaka till föregående student, klicka på knappen Föregående student (Previous Student) [3].

Studentnamn sorteras efter efternamn och visas enligt dina inställningar för sektionen i rullgardinsmenyn Globala Inställningar (Global Settings).

Välj uppgift

Välj uppgift

I rullgardinsmenyn Välj en uppgift (Select an assignment) [1], välj den studentuppgift du vill visa. Om du vill se den första uppgiften i din kurs, klicka på knappen Nästa uppgift [2]. För att gå tillbaka till föregående uppgift, klicka på knappen Föregående uppgift (Previous Assignment) [3].

Uppgifter visas enligt dina sorteringsinställningar i rullgardinsmenyn Globala Inställningar (Global Settings).

Se omdömesboksinformation

Se omdömesboksinformation

När du väljer en student och en uppgift, kommer sektioner för bedömning, studentinformation och uppgiftsinformation att visa allt motsvarande innehåll. Skrolla nedför sidan för att se var och en av dessa sektioner. Du kan gå tillbaka till inställningarna för omdömesboken när som helst för att dölja och visa inställningar.

Du kan hantera omdömet för den student och uppgift som du valt i omdömessektionen.

För att ändra en students omdöme, ange omdömet i fältet Omdöme (Grade) [1]. För att ursäkta uppgiften, markera kryssrutan Ursäkta den här uppgiften för den valda studenten (Excuse This Assignment for the Selected Student) [2].

För att visa inlämningsinformation, klicka på knappen Inlämningsinformation (Submission Details) [3].

Visa Inlämningsinformation

Visa Inlämningsinformation

Sidan Inlämningsinformation visar uppgiftens omdöme [1], inlämningsdatum och tid [2] samt inlämnade filer [3]. Klicka på länken Ytterligare information i SpeedGrader (More details in the SpeedGrader) [4].

För att ändra omdömet, ange omdömet i fältet Omdöme (Grade) och klicka på knappen Uppdatera omdöme (Update Grade) [5].

För att lägga till en kommentar för en student, ange kommentaren i fältet Lägg till kommentar (Add a comment) [6] och klicka på knappen Publicera kommentar (Post Comment) [7].

Se studentinformation

Se studentinformation

Studentinformationssektionen visar studentens namn [1], sekundärt ID [2] samt kurssektioner [3]. För att öppna studentens omdömessida, klicka på studentens namn.

Om alternativet Visa anteckningar i studentinformationen (Show Notes in Student Info) har valts i de globala inställningarna, visas även informationssektionen i fältet Anteckningar (Notes) [4].

Du kan se olika omdömen för varje uppgiftsgrupp i tabellen Omdömen (Grades) [5] Om omdömesperioder är viktade och alternativet Alla omdömesperioder (All Grading Periods) valts, visar omdömessektionen varje omdömesperiods vikt.

Tabellen Omdömen visar även studentens slutliga omdöme [6]. Det slutliga omdömet kanske inte är tillgängligt om flera omdömesperioder har aktiverats.

Visa uppgiftsinformation

Visa uppgiftsinformation

Du kan hantera inställningar och visa information för hela uppgiften i uppgiftsinformationssektionen.

För att öppna uppgiftsinformationssidan, klicka på uppgiftens namn [1]. För att öppna uppgiften i SpeedGrader, klicka på länken Se den här uppgiften i Speedgrader (See this assignment in SpeedGrader) [2].

För att ladda ned alla inlämningar, klicka på knappen Ladda ned alla inlämningar (Download all submissions) [3].

Du kan även visa de inlämningstyper som aktiverats för uppgiften [4], antalet bedömda inlämningar [5], antalet möjliga poäng [6], genomsnittsresultatet [7], högsta poäng [8] och lägsta poäng [9].

För att skicka ett meddelande till studenter som uppfyller vissa kriterier, klicka på knappen Meddela studenter som (Message Students who) [10].

För att ange ett standardomdöme för uppgiften, klicka på knappen Ange standardomdöme (Set default grade) [11]. För att justera en uppgifts omdömen, klicka på knappen Justera omdöme (Curve Grades) [12].

Obs! Knappen Meddela studenter som visas inte när du visar en anonym uppgift.

Växla till traditionella omdömesboken

Växla till traditionella omdömesboken

Om du vill växla till den traditionella omdömesboken klickar du på rullgardinsmenyn [1] Omdömesboken (Gradebook) och väljer alternativet Traditionell omdömesbok (Traditional Gradebook [2].