Hur ändrar jag namnt på en sida i en kurs?

Ibland vill du byta namn på en sida. I den här lektionen visar vi dig hur du byter namn på en sida.

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka på länken Sidor (Pages).

Se sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. Klicka på knappen Se Alla Sidor (View All Pages) för att välja en sida ifrån Sidoindex.

Öppna sidan

Klicka på sidans namn som du vill redigera.

Redigera sida

Redigera sida

Klicka på knappen Redigera (Edit).

Byt namn på sida

Redigera sidans rubrik.

Spara sida

Spara sida

Klicka på knappen Spara (Save).

Se Sidan

Visa det nya sidnamnet längst upp på sidan.