Hur lägger jag till användare till en kurs?

Du kanske redan har lagt till användare till din kurs som en del i checklistan för kursinställningar. Men du kan bjuda in användare att ansluta sig till din kurs när som helst om knappen Lägg till personer är tillgänglig på sidan Personer.

Om ditt lärosäte använder SIS importer, behöver du inte lägga till några användare som är registrerade för kursen i ditt lärosäte. De kommer att läggas till i kursen av din administratör.

Kursinbjudningar

När en registrering läggs till manuellt i kursen, skapas en kursinbjudan i Canvas så snart kursen publiceras. Användaren måste acceptera kursinbjudan för att delta i kursen. Innan användare accepterar inbjudan till kursen, kommer användarens status att visas som Väntande (Pending). Observera, att när en användare får en inskrivningsinbjudan för en anpassad roll, visar inbjudan namnet på basrollen.

I Canvas-konton kan administratörer tillåta öppen registrering, vilket gör att du kan lägga till användare till en kurs även om användarna ännu inte har ett Canvas-konto. Användaren kommer att skapa ett konto som en del av att kursinbjudan har accepterats. Om öppen registrering inte är aktiverad kan du dock bara lägga till användare till din kurs som redan har ett konto i Canvas.

Om ditt lärosäte är en del av ett förtroendekonto kan sökning efter en användare visa ett sökresultat som är associerat med ett annat lärosäte. Förtroendekonton gör det möjligt för användare att lägga till samma uppgifter i flera lärosäten.

Användare får inte en kursinbjudan fören kursens startdatum. (Startdatumet är vanligtvis terminsdatum, såvida inte terminen överskridits av en viss kurs- eller sektionsdatum i Kursinställningar.) Dessutom måste kurser publiceras för att studenterna ska få kursinbjudningar.

Observera att användare som bjudits in till en kurs i en observatörsroll inte skickas en kursinbjudan såvida de inte redan har ett Canvas-konto. Observatörer som skrivs in utan Canvas-konto måste skapa ett konto innan de kan logga in till kursen.

Användarroller

När ni lägger till användare manuellt kan ni lägga till användaren till de roller som är tillgängliga i er kurs, inklusive anpassade roller som skapades av er administratör. Om ni inte är säkra om vilka funktionsrättigheter en specifik roll har, vänligen kontakta din Canvasadministratör.

Standardroller inkluderar Läroassistenter (TAs), Observatörer och Designers:

  • Lärarassistenter ger kursstöd och har några eller alla funktionsrättigheter som läraren har.
  • Observatörer kan vara länkad till en elev och se elevens framsteg i en kurs. Observatörer kan inkludera föräldrar, förmyndare, och/eller mentorer.
  • Designers kan lägga till andra användare till kursen, få tillgång till kursinnehåll, skapa diskussioner, meddelanden, uppgifter, tentor, och andra innehållsfyllda funktioner. Denna roll är lämplig för undervisningsdesigner, undervisningscoacher, eller programhanterare som jobbar med lärarna för att designa deras kurser.

Flera sektioner

Om du vill lägga till samma person i olika sektioner kan du registrera dem i ett avsnitt och sedanlägga till dem i ytterligare avsnitt senare.

 

Anteckningar:

  • Kursinbjudningar skickas inte förrän efter kursens startdatum.
  • Inskrivningar kan läggas till av ert lärosätes studentinformationssystem (SIS). Om en inskrivning inkluderar ett SIS ID, kan ni inte lägga till en inskrivning till kursen.
  • Att lägga till användare med knappen Lägg till personer är en kursbehörighet. Om du inte kan lägga till användare till din kurs har ditt lärosäte begränsat den här funktionen.

Öppna Personer

Öppna Personer

I kursnavigeringen, klicka länken Personer (People).

Lägg till Personer

Lägg till Personer

Klicka knappen Lägg Till Personer (Add People).

Lägg till användardetaljer

Ange användarinformation

I rullgardinsmenyn Roll [1], tilldela användaren en roll för kursen baserat på tillgängliga kursroller.

På rullgardinsmenyn Sektion [2], tilldela användaren en sektion i kursen.

Om du vill begränsa användaren/användarna till att bara interagera med andra användare i deras sektion klickar du i kryssrutan Kan interagera... kryssruta [3].

Klicka på knappen Nästa (Next) [4].

Obs! Om du lägger till flera användare samtidigt ärver alla användare samma roll och sektion.

Lägg till existerande användare

Lägg till existerande användare

Om Canvas hittar en existerande användare kan du bekräfta användaren innan du lägger till användaren till kursen [1].

Användarens namn visas på sidan med användarens information som du använde i sökningen efter användaren. Canvas kan dock visa ytterligare sökkolumner, kommer existerande information i ett användarkonto inte att visas.

När du är redo, klicka annars knappen Lägg Till Användare (Add Users) [3].

Om Canvas inte hittade den tilltänkta användare kan du klicka knappen Börja Om (Start Over) [3].

Visa sökresultat

Visa matchar utan att lägga till

Om öppen registrering är inaktiverat för ditt lärosäte och Canvas inte kan hitta en matchning för användaren, kommer Canvas att meddela dig om att ingen matchning hittades.

För att prova en ny sökning, klicka på Återgå (Back) knappen.

Lägg till ny användare

Om öppen registrering är aktiverat för ditt lärosäte och Canvas inte kan hitta en matchning för användaren, kan du välja att lägga till användaren till din kurs.

Canvas kan fråga dig om du vill skapa ett nytt användarkonto om användaren inte har ett användarnamn i kursens konto, användarens e-postadress är länkad till en annan användare inom kontot eller lärosätet inte använder delegerad autentisering.

För att lägga till alla användare i sökresultaten, klicka på kryssrutan Markera alla (Select All) [1]. För att lägga till en enskild användare klickar du på kryssrutan bredvid användarens namn [2].

Lägg till via e-postadress

Lägg till via e-postadress

Om du sökte efter användare i ett format som innehåller en användares namn kommer alla valda användare automatiskt att inkludera användarnas namn i listan över inskrivningar [1]. Du kan göra justeringar av användarnamnet, om det behövs.

Om användarens namn inte inkluderades kan du välja att lägga till ett namn att associera med användarens e-postadress [2]. Annars kommer Canvas använda användarens e-postadress som användarens namn.

Klicka på knappen Nästa (Next) [3].

Visa overifierade e-postmeddelanden

Visa overifierade e-postmeddelanden

Om du lägger till en användare via e-post och deras e-postadress inte har verifierats kan du få ett felmeddelande. Om du inte kan lägga till en användare med en overifierad e-postadress måste du vänta på att användaren verifierar sin e-postadress eller så måste du lägga till användaren via SIS-ID eller Inloggnings-ID.

Lägg till via inloggning eller SIS ID

Lägg till via inloggning eller SIS ID

Om du vill lägga till en användare via ett inloggnings- eller SIS-ID kan du välja att lägga till ett namn att associera med användaren [1]. Du måste också inkludera en e-postadress för användaren [2].

Om inget användarnamn har angetts kan du använda användarens e-postadress som användarens namn.

När du har skrivit in en e-postadress kan du klicka på knappen Nästa (Next) [3].

Lägg till användare

Lägg till användare

Bekräfta de användare du lägger till i kursen via din valda sökmetod. Klicka på knappen Lägg till användare (Add Users).

Se väntande Inskrivningar

Se väntande Inskrivningar

Innan användare accepterar inbjudan till kursen, kommer användarens status att visas som Väntande (Pending). Notera att observationsinbjudningar kommer att visas som Väntande om observatören inte redan har ett Canvas-konto.

Om du lagt till en användare utan Canvas-konto kan användaren skapa ett konto som en del av kursens inbjudningsprocess.

När en användare har accepterat kursinbjudan, kan ni interagera med användaren i kursen. Ni kan även skicka meddelanden till en användare via Konversationer.

Om det behövs kan du kanske redigera en användares roll i Canvas.

Obs! Det kan ta upp till 24 timmar för användare att få sina inbjudningar. Canvas kommer inte att anse att användaren är inskriven - och kommer inte att känna igen användarens namn någonstans i Canvas - tills inbjudan blir accepterad. Om nödvändigt, kan ni skicka kursinbjudningar igen.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No