Hur använder jag indexsidan för Konferenser?

På indexsidan för Konferenser kan du se alla konferenser i en kurs. Som instruktör kan du skapa nya konferenser, starta konferenser och hantera slutförda konferenser. Om din institution har uppgraderat till Canvas Conferences Premium, kan du se statistik för konferenser.

Läs mer om Konferenser.

Anmärkningar:

  • Att skapa konferenser är en kursbehörighet. Om du inte kan skapa en konferens har din institution begränsat den funktionen.
  • För mer information om webbkonferensalternativ i Canvas, se Webbkonferensresurser (Web Conferencing Resources).
  • Länken Kursnavigering för ditt webbkonferensverktyg har samma namn som webbkonferensverktyget. Länken kan visas som BigBlueButton, Adobe Connect eller som namnet på webbkonferensverktyget som ditt lärosäte använder.

Öppna Konferenser

Öppna Konferenser

I Kursnavigeringen klickar du på länken för ditt webbkonferensverktyg. Länken har samma namn som konferensverktyget ditt lärosäte använder.

Visa konferenser

Visa konferenser

Konferenser är uppdelade i två delar: Nya konferenser [1] och slutförda konferenser [2]. Båda visar alltid namnet på konferensen [3] och beskrivning [4].

Om en student har bjudits in till en konferens, kan studenten se konferensen på sidan Konferenser.

 

Hantera konferens

När deltagare tas bort eller läggs till i en kurs kan lärare synkronisera deltagarna med nya konferenser [1]. När du klickar på alternativet Synkronisera deltagare (Sync Attendees) läggs alla deltagare i kursen till i den nya konferensen.

Du kan även använda alternativen i rullgardinsmenyn för att redigera [2] eller radera konferensen [3].

Visa Pågående konferens

Visa Pågående konferens

Som moderator, kan du starta nya konferenser [1]. När konferensen har startat, visas konferensens status shows som pågående [2]. Deltagare som bjuds in till konferensen kan gå med så länge som knappen Gå med är synlig [3].

Visa slutförda konferenser

Visa slutförda konferenser

Slutförda konferenser visas i sektionen Slutförda konferenser (Concluded Conferences). Varje avslutad konferens visar rubrik, datum och beskrivning av konferensen.

Visa Inspelad konferens

Visa Inspelad konferens

Slutförda konferenser med aktiverad inspelning indikeras med ikonen Pil [1].

Klicka på kursnamnet [2] för att se inspelningar och mer information.

Öppna inspelning

Öppna inspelning

Klicka på länkarna Video (Video) eller Presentation (Presentation) [1] för att spela upp konferensen. Du kan också se varaktigheten för din konferensinspelning [2].

Inspelningsformatlänken visas inte förrän konferensen har presenterats för uppspelning. Det kan ta en stund för renderingsprocessen att slutföras. Om din konferens inkluderade intern bildtextning, visas uppspelningsfältet videon en CC-knapp för att visa tillgängliga bildtexter.

Klicka på knappen Radera (Delete) [3] för att radera din inspelning.

Obs! För alla grundläggande konferenskonton, raderas inspelningar automatiskt 7 dagar efter att konferensen slutförts.

Öppna Anteckningar

Öppna Anteckningar

Om konferensen innehåller delade anteckningar kan du se dessa genom att klicka på länken Anteckningar (Notes). De delade anteckningarna visas i en ny webbläsarflik där de även kan kopieras.

Obs! Anteckningar är endast tillgängligt för inspelade konferenser.

Öppna Statistik

Öppna Statistik

Om din institution har uppgraderat till Canvas Conferences Premium, kan du se konferensstatistik genom att klicka på länken Statistik (Statistics).

Visa statistik

Statistik inkluderar metrik om studentdeltagande i den inspelade sessionen, som t.ex. Sessionens varaktighet [1], antalet moderatorer och deltagare [2] och antalet studenter som talade, skickade meddelanden, använde emojier eller räckte upp handen under konferensen [3]. Metrik inkluderar varje students svar på omröstningar [4].

För att ladda ner statistik som en CSV-fil, klicka på knappen Ladda ner CSV (Download CSV) [5].