Hur duplicerar jag en sida i kursen?

Du kan duplicera en sida i din kurs. När en sida kopieras läggs ordet Kopia (Copy) till i slutet av sidnamnet.

När du duplicerar en sida for kopian statusen opublicerad. Alla objekt på sidan dupliceras, däribland sidnamnet, innehållet och alternativ.

Om en sida används i MysteryPaths, aktiveras MysteryPaths-inställningen i den kopierade sidan. Dessutom visas även MasteryPaths-sidan i indexeringssidan för Uppgifter.

Om tillämpligt, visar sidorna Blueprint-kursikoner när de har uppdaterats.

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka länken Sidor (Pages).

Se sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. Klicka på knappen Se Alla Sidor (View All Pages) för att välja en sida ifrån Sidoindex.

Öppna sidan

Lokalisera sidan du vill duplicera. Klicka på ikonen Alternativ [1] och klicka sedan på knappen Duplicera (Duplicate) [2].

Visa duplikat

Visa sidduplikatet i din kurs.

Obs! Om tillämpligt i din kurs, visas Blueprint-kursikoner när sidan har uppdaterats.