cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur lägger jag till en händelse i en kurskalender?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur lägger jag till en händelse i en kurskalender?

En Canvas händelse är en ej betygsatt Canvas aktivitet. Händelser som du skapar i Kalender visas inte på sidan Uppgifter eller i Betygsboken. De kommer dock att visas på kursplanssidan och i studentkalendrar. Du kan skapa händelser med förfallodatum liksom heldagshändelser.

Till exempel kan du skapa en kurshändelse med en länk till de läsningar som du vill att studenterna ska göra som förberedelse för en klassdiskussion i kalendern. Du kommer inte att betygsätta studenter på huruvida de har gjort läsningen eller inte, men du förser dem med läsningarna under en specifik dag för att hjälpa dem att organisera sin tid mer effektivt.

Du kan även duplicera en händelse.

Obs! Händelser som inkluderar en konferenslänk i beskrivnings- eller platsfältet visar en Delta-knapp i studentens listvyöversikt.

Öppna kalender

Öppna kalender

Klicka på länken Kalender (Calender) i globala navigation

Lägg till händelse

Lägg till händelse

Klicka på vilket datum som helst i kalendern för att lägga till en händelse [1]. Eller klicka på pilarna bredvid månadens namn för att navigera till en annan månad [2] och välj ett datum.

Om ni inte vill lokalisera datumet manuellt, kan ni klicka på ikonen Lägg Till (Add) [3].

Lägg till händelsedetaljer

Lägg till händelsedetaljer

Ange en titel för händelsen [1].

Beroende på hur du lagt till händelsen kan datumet vara reserverat åt dig. Om inte, fyll i ett datum i datumfältet [2].

Kalendertiderna kan även reserveras åt dig i Från-fälten [3]. Ändra eller fyll i start- och slutdatum för din händelse. För att skapa en heldagsaktivitet, lämna från-fälten tomma så att det inte finns någon början och sluttid för din händelse.

Skicka in händelse

Skicka in händelse

Om du vill lägga till fler detaljer i händelsen klickar du på knappen Fler alternativ (More Options) [1]. Du kan använda Rich Content Editor för att lägga till en beskrivning eller en resurslänk och duplicera en händelse.

Om du bara vill skapa händelsen som en platshållare och lägga till information senare, klickar du på knappen Skicka in (Submit) [2]. Du kan redigera din händelse när som helst.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.