Hur lägger jag till en händelse i en kurskalender?

En Canvas händelse är en ej betygsatt Canvas aktivitet. Händelser som du skapar i Kalender visas inte på sidan Uppgifter eller i Betygsboken. De kommer dock att visas på kursplanssidan och i studentkalendrar. Du kan skapa händelser med förfallodatum liksom heldagshändelser.

Till exempel kan du skapa en kurshändelse med en länk till de läsningar som du vill att studenterna ska göra som förberedelse för en klassdiskussion i kalendern. Du kommer inte att betygsätta studenter på huruvida de har gjort läsningen eller inte, men du förser dem med läsningarna under en specifik dag för att hjälpa dem att organisera sin tid mer effektivt.

Du kan även skapa en återkommande händelse.

Obs! Händelser som inkluderar en konferenslänk i beskrivnings- eller platsfältet visar en Delta-knapp i studentens listvyöversikt.

Öppna kalender

Öppna kalender

Klicka på länken Kalender (Calendar) i Global navigering.

Lägg till händelse

Se till att markera kryssrutan för kursen i vilken du vill skapa en händelse i [1].

Klicka på vilket datum som helst i kalendern för att lägga till en händelse [2]. Eller klicka på pilarna bredvid månadens namn för att navigera till en annan månad [4] och välj ett datum.

Om ni inte vill lokalisera datumet manuellt, kan ni klicka på ikonen Lägg Till (Add) [4].

Lägg till händelsedetaljer

Lägg till händelsedetaljer

Ange en titel för händelsen [1].

Beroende på hur du lagt till händelsen kan datumet vara reserverat åt dig. Om inte, fyll i ett datum i datumfältet [2].

Kalendertiderna kan även reserveras åt dig i Från-fälten [3]. Ändra eller fyll i start- och slutdatum för din händelse. För att skapa en heldagsaktivitet, lämna från-fälten tomma så att det inte finns någon början och sluttid för din händelse.

I rullgardinsmenyn Frekvens (Frequency) kan du ange återkommande kalenderhändelser [4].

Du kan ange en plats [5].

I rullgardinsmenyn Kalender (Calendar) [6] väljer du kurskalendern [7].

Skicka in händelse

Skicka in händelse

Om du vill lägga till fler detaljer i händelsen klickar du på knappen Fler alternativ (More Options) [1]. Du kan använda innehållsredigeraren för att lägga till en beskrivning eller resurslänkar.

Om du bara vill skapa händelsen som en platshållare och lägga till information senare, klickar du på knappen Skicka in (Submit) [2]. Du kan redigera din händelse när som helst.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No