Hur skapar jag en quiz genom att hitta frågor i en Frågebank?

Du kan skapa ett quiz med frågor från frågebanker.

Du kan lägga till frågor från alla frågebanker som du byggt i andra kurser i vilka du är instruktör, frågebanker som lagts till av dina administratörer till dina under-konton och frågebanker som du har bokmärkt i andra kurser. Om ett lärandemål är samordnat med en frågebank, kommer referenser till frågebanken i en quiz också att importera det associerade lärandemålet till kursen.

Canvas kommer att referera frågorna du väljer när varje student genomför quizzen. Dessa frågor kommer att förbli i turordning och i ordningsföljd varje gång quizzen genomförs eller förhandsgranskas. Om du vill randomisera quizfrågor, kan du lägga till dem till en frågegrupp.

Anteckningar:

  • När du hittar frågor i en frågebank, kommer ändringar av frågor i frågebanken inte att uppdateras i quizzen. Ändringar kommer endast att uppdateras i quizzen om frågorna är länkade till en frågebank.
  • När funktionsalternativet "'Använd New Quizzes som standard" (Default to New Quizzes) är aktiverat kan du inte skapa nya klassiska quiz. Men du kan fortfarande redigera, importera och migrera befintliga klassiska quiz till New Quizzes.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigeringen.

Lägg till Quiz

Lägg till Quiz

Klicka knappen Lägg till Quiz (Add Quiz).

Välj quizmotor

Välj quizmotor

Om din kurs har aktiverat New Quizzes måste du välja en quizmotor.

Frågebanker kan endast användas i Classic Quizzes. Om du vill skapa ett klassiskt quiz klickar du på alternativet Klassiska quiz (Classic Quizzes) [1].

För att spara ditt val av quizmotor för den här kursen markerar du kryssrutan Kom ihåg mitt val för den här kursen (Remember my choice for this course) [2].

Klicka sedan på knappen Submit (Skicka in) [3].

Anteckningar: 

Redigera quiz detaljer

I fliken för detaljer, skriv in namnet på er quiz [1]. I Rich Content Editor (innehållsredigeraren) [2], introducera er quiz med formaterad text, bilder, videos, eller test matematiska ekvationer. Ni kan till och med använda media kommentar verktyget för att spela in en introduktion av quiz.

Gör färdigt resten av quiz inställningar [3].

Hitta Frågor

Hitta Frågor

Klicka fliken Frågor (Questions) [1]. Klicka på knappen Hitta frågor [2].

Hitta quizfråga

Hitta quizfråga

Välj frågebanken där du vill välja frågor.

Obs! När du hittar frågor i en frågebank, kommer ändringar av frågor i frågebanken inte att uppdateras i quizzen.

Lägg till frågor

Lägg till frågor

Kryssa i rutorna intill frågorna du vill lägga till din [1]. Om du vill välja alla frågorna, klicka på länken Välj alla [2].

Om du vill lägga till de valda frågorna till en frågegrupp, välj rullgardinslisten för frågegrupp [3]. Du kan skapa en ny grupp eller lägga till en befintlig grupp.

När du har valt alla frågorna du vill använda, klicka på knappen Lägg till frågor [4].

Oavsett frågans namn kan studenter alltid se quizfrågor i numerisk ordning (dvs. Fråga 1, Fråga 2).

Anteckningar:

  • När du klickar på Välj alla länkar. Väljer Canvas endast de frågor som för närvarande visas i fönstret. Om du har fler än 50 frågor i din frågebank, klicka på knappen Fler frågor tills alla frågor du vill välja visas i fönstret.
  • Om du ställer in en frågegrupp till välj frågor slumpvis från en frågebank, kommer frågorna inte att inkluderas i quizexporter. QTI-filen hämtar quiz-information, men inga frågor kommer att inkluderas.

Spara quiz

Spara quiz

Klicka knappen Spara (Save) för att spara ert arbete och förhandsvisningen av quiz.

Obs! Du bör inte publicera er quiz förrän den är din slutliga produkt. Om du är redo att publicera din quiz och göra den tillgänglig för studenter, klicka på knappen Spara och Publicera (Save & Publish).

Förhandsvisa och Publicera Quiz

Förhandsvisa och Publicera Quiz

Klicka knappen Förhandsvisning (Preview) [1] för att se vad studenterna kommer att se när det gör quiz. Om förhandsvisningen visar att quiz ser ut så som ni vill, klicka då knappen Publicera (Publish) [2].

Obs! Trots att ni kan göra förändringar till quiz efter att den har publicerats, kommer studenter som redan har öppnat eller avslutat quiz inte att se några av dessa ändringar, som annars skulle kunna påverka deras betyg.