Hur laddar jag upp och bäddar in ett dokument i innehållsredigeraren som instruktör?

Du kan ladda upp filer från din dator och länka dem till innehållsredigeraren. Filer som laddas upp till innehållsredigeraren läggs till i dina kursfiler.

Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Kursöversikt.

Som standard visar inbäddade dokumentlänkar en ikon som användare kan använda för att förhandsgranska dokumentet i innehållsredigeraren. Du kan inaktivera den interna förhandsgranskningen eller öppna den automatiskt.

Anteckningar: 

 • Om du vill tillämpa användningsrättigheter måste du ställa in filanvändningsrättigheter innan filen kan göras tillgänglig för studenter.
 • När ett dokument laddas upp till innehållsredigeraren, sparas filen i mappen Uppladdade mediefiler (Uploaded Media) i Kursfiler och får som standard samma synlighetsstatus som mappen.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du ska skapa eller redigera meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor eller kursöversikter.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller Option+F8 (Mac).

Öppna verktyget för dokumentuppladdning

Öppna verktyget för dokumentuppladdning

För att ladda upp ett dokument från verktygsfältet klickar du på ikonen Dokument (Document) [1]. Välj sedan alternativet Ladda upp dokument (Upload Document) [2].

För att se ikonen Dokument (Documents) kan du behöva klicka på ikonen Alternativ (Options) [3].

Öppna verktyget för dokumentuppladdning från menyfältet

Öppna verktyget för dokumentuppladdning från menyfältet

Du kan även ladda upp ett dokument från menyfältet i innehållsredigeraren. I menyfältet visas titeln för innehållsredigerarens verktyg vilket kan vara att föredra för de som använder tangentbordet för att navigera.

För att ladda upp ett dokument från menyfältet klickar du på menyn Infoga (Insert) [1], väljer alternativet Dokument (Document) [2] och sedan alternativet Ladda upp dokument (Upload Document) [3].

Ladda upp dokumentet via Drag och släpp

Ladda upp dokumentet via Drag och släpp

Du kan ladda upp och bädda in ett dokument genom att dra och släppa en sparad fil på din dator.

Obs! Du kan ladda upp och bädda in ett dokument genom att dra och släppa en sparad fil på din dator.

Ladda upp ett dokument via Kopiera och klistra in

Ladda upp ett dokument via Kopiera och klistra in

Du kan ladda upp och bädda in ett dokument genom att kopiera och klistra in en sparad fil på din dator. Om du vill kopiera en fil till Urklipp går du till filens plats. Högerklicka på filen och välj Kopiera (Copy) eller klicka på filen och använd tangentkommandot CTRL+C på en PC eller Command+C på en Mac.  Du kan klistra in filen genom att högerklicka i innehållsredigeraren och välja Klistra in (Paste) eller genom att använda tangentkommandot CTRL+V på en PC eller Command+V på en Mac.

Ladda upp dokument från datorn

Klicka eller dra och släpp en mediefil till medieuppladdaren för att ladda upp en fil från din dator.  

Välj fil

Välj fil

Välj dokumentfilen [1] och klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Visa vald fil

Uppladdaren visar namnet på dokumentfilen [1]. För att ta bort filen klickar du på ikonen Ta bort (Delete) [3].

Hantera användarrättigheter

Hantera användarrättigheter

Om din institution kräver det måste du välja användarrättigheter för ditt dokument.

I rullgardinsmenyn Användningsrättighet (Usage Right) [1] väljer du ett av fem alternativ för användningsrätt:

 • Jag har copyrighten: ursprungligt innehåll skapat av dig
 • Jag har fått behörighet att använda filen: auktoriserad behörighet av skaparen
 • Materialet finns i den offentliga domänen: uttryckligen tilldelad till den offentliga domänen, kan inte copyright-skyddas eller är inte längre skyddad av copyright
 • Ett undantag föreligger för materialet – t.ex. skälig användning, citaträtt, eller andra under gällande copyright-lagar: utdrag eller sammanfattningar för kommentering, nyhetsrapportering, forskning eller analys i utbildningssyften
 • Materialet är licensierat av Creative Commons: det här alternativet kräver även en specifik Creative Commons-licens

Om känt, ange information om copyright-innehavaren i fältet Copyright-innehavare (Copyright Holder) [2].

Obs! Om du är instruktör och är osäker på vilka användningsrättigheter som gäller för ditt dokument ska du rådgöra med din institutions administratör.

Bädda in dokument

Lämna in uppladdning

För att bädda in det valda dokumentet klickar du på knappen Lämna in (Submit).

Obs! Filen blixtrar till innan den bäddas in i innehållsredigeraren.

Visa dokumentlänk

Visa inbäddad dokumentlänk

Visa en länk till den uppladdade filen i innehållsredigeraren (Rich Content Editor) [1].

För att hantera alternativen för länken klickar du på länktiteln och sedan på länken Länkalternativ (Link Options) [2].

Visa länkalternativ

Du kan redigera länktexten i fältet Text [1] eller länka URL:n i fältet Länk (Link) [2].

Om du vill förhindra att användare kan se förhandsgranskningar av filer, väljer du alternativet Inaktivera förhandsgranskning (Disable Preview) [3].

Du kan välja att visa en fil i ett popup-fönster eller i en inbäddad förhandsgranskning när du klickar på länken. Du kan även välja att visa den i en inbäddad förhandsgranskning som standard.

Om du vill tillåta användare att visa en filförhandsgranskning i ett popup-fönster när de klickar på länken väljer du alternativet Förhandsgranskning i överlägg (Preview in overlay) [4].

Om du vill tillåta användare att visa en inbäddad förhandsgranskning när de klickar på länken väljer du alternativet Inbäddad förhandsgranskning (Preview inline) [5]. Om du vill visa en inbäddad förhandsgranskning som standard markerar du kryssrutan Visa förhandsgranskning som standard (Expand preview by Default) [6].  

För att spara länkalternativ klickar du på ikonen Klar (Done) [7].

Anteckningar:

 • Det finns inte stöd för Intern förhandsgranskning i Canvas-betamiljö.
 • Interna förhandsgranskningar visas inte i läget Redigera.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Anteckningar:

 • På informationssidorna för Uppgift, Diskussion, Sidor och Quizzes visas knappen Spara och publiceras (Save & Publish).
 • På sidan för kursöversikt visas knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).
 • I diskussionssvar visas knappen Publicera svar (Post Reply).

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet som skapats i innehållsredigeraren.

Klicka på fillänken [1] för att förhandsgranska filen.

För att ladda ned det länkade dokumentet klickar du på ikonen Ladda ned [2].