Hur skapar jag en quiz med en frågegrupp länkad till en frågebank?

Ni kan skapa en fråga genom att använda en Frågegrupp länkad till en Frågebank.

När ni länkar en Frågebank till en Frågegrupp, kan ni se alla Frågebanker som ni har byggt i samma kurs, och frågebanker som du har bokmärkt i andra kurser där du är lärare. Ni kommer även att se Frågebanker som har lagts till av er administratör för ert under-konto, vilket gör det lättare för instruktörer i samma avdelning eller program att dela resurser.

Canvas kommer att referera er valda bank av frågor allt eftersom varje student gör quiz. Varje student får ett visst antal frågor som hämtats slumpvis från banken. Antalet frågor och poängvärdet per fråga anges när frågegruppen skapas. Till exempel, om ni vill använda frågorna ifrån det Engelska Avdelningen och de har 7 frågor i sin Frågebank, men ni endast vill att Frågegruppen ska visa 2 frågor, kommer Canvas att godtyckligt ta 2 av dessa 7 frågor allt eftersom varje student tar quiz.

Om ni vill att era frågor ska synas i en speciell ordning, ska ni lägga till individuella frågor eller hitta frågor istället för att skapa en frågegrupp.

Anteckningar:

  • När du kopplar en frågebank till ett quiz, var noga med att göra ändringar inom frågebanken innan quiz är tillgängligt. Även om det är möjligt att göra förändringar i frågebanken efter att quiz är publicerad, kommer studenter som redan har öppnat eller gjort färdigt quiz inte se några av dessa förändringar, som annars skulle påverka deras betyg. De studenter som startar efter att ändringarna har gjorts kommer att se era uppdateringar.
  • Frågor som är länkade till en Frågebank kan inte betygsättas igen eftersom de kan användas i fler än en quiz.
  • När funktionsalternativet "'Använd New Quizzes som standard" (Default to New Quizzes) är aktiverat kan du inte skapa nya klassiska quiz. Men du kan fortfarande redigera, importera och migrera befintliga klassiska quiz till New Quizzes.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigeringen.

Lägg till Quiz

Lägg till Quiz

Klicka knappen Lägg till Quiz (Add Quiz).

Välj quizmotor

Välj quizmotor

Om din kurs har aktiverat New Quizzes måste du välja en quizmotor.

För att välja New Quizzes, klicka på alternativet Nya quiz (New Quizzes) [1].

Om du vill skapa ett klassiskt quiz klickar du på alternativet Klassiska quiz (Classic Quizzes) [2].

För att spara ditt val av quizmotor för den här kursen markerar du kryssrutan Kom ihåg mitt val för den här kursen (Remember my choice for this course) [3].

Klicka sedan på knappen Submit (Skicka in) [4].

Anteckningar:

Redigera quiz detaljer

I fliken för detaljer, skriv in namnet på er quiz [1]. I Rich Content Editor (innehållsredigeraren) [2], introducera er quiz med formaterad text, bilder, videos, eller test matematiska ekvationer. Ni kan till och med använda media kommentar verktyget för att spela in en introduktion av quiz.

Gör färdigt resten av quiz inställningar [3].

Lägg till Ny Frågegrupp

Lägg till Ny Frågegrupp

Klicka fliken Frågor (Questions) [1]. Klicka knappen Ny Frågegrupp (New Question Group) [2].

Skapa Grupp Detaljer

Skapa Grupp Detaljer

Ge er frågegrupp ett namn [1]. Bestäm hur många frågor ni vill att Canvas slumpmässigt väljer ifrån gruppen [2] och antalet poäng som är tilldelade till varje fråga [3].

Quiz frågegrupper är inte automatiskt namngivna för instruktörer. För att lägga till anpassade namn till er quiz frågegrupp, ange namnet på gruppen i text fältet. Anpassade namn kan hjälpa er att identifiera quiz frågegrupper lättare.

Oberoende av frågans gruppnamn ser studenterna alltid quiz-frågor i numerisk ordning (dvs fråga 1, fråga 2).

Obs!

  • Poängvärdet för quiz frågor stödjer upp till två decimaler. Fyller man i fler än två decimaler avrundas poängvärdet till närmaste hundratal.
  • Om du ställer väljer att en frågegrupp slumpmässigt ska välja frågor från frågebanken kommer frågebanken och frågorna inte att ingå i quiz-exporten. QTI-filen hämtar quiz-information, men inga frågor kommer att inkluderas.

Hitta Frågebank

Hitta Frågebank

Välj frågebank ni vill referera till i er quiz [1]. Klicka knappen Välj Bank (Select Bank) [2].

Skapa Grupp

Skapa Grupp

Bekräfta att er Frågebank är länkad till frågegruppen [2]. Klicka knappen Skapa Grupp (Create Group) [2].

Modifiera Frågegrupp

Modifiera Frågegrupp

För att ändra antalet frågor som väljs ifrån gruppen eller för att ändra poängen som är tilldelade, klicka ikonen Redigera (Edit) [1]. För att radera frågegruppen, klicka ikonen Radera (Delete) [2].

Spara quiz

Spara quiz

Klicka knappen Spara (Save) för att spara ert arbete och förhandsvisningen av quiz.

Obs! Du bör inte publicera er quiz förrän den är din slutliga produkt. Om du är redo att publicera din quiz och göra den tillgänglig för studenter, klicka på knappen Spara och Publicera (Save & Publish).

Förhandsvisa och Publicera Quiz

Förhandsvisa och Publicera Quiz

Klicka knappen Förhandsvisning (Preview) [1] för att se vad studenterna kommer att se när det gör quiz. Om förhandsvisningen visar att quiz ser ut så som ni vill, klicka då knappen Publicera (Publish) [2].

Obs! Trots att ni kan göra förändringar till quiz efter att den har publicerats, kommer studenter som redan har öppnat eller avslutat quiz inte att se några av dessa ändringar, som annars skulle kunna påverka deras betyg.