När jag publicerat en quiz, hur kan jag ge mina elever flera försök?

Du kan ge tillgång till en enskild student, flera studenter eller hela klassen för ett extra försök på en quiz. Om din quiz är låst, kan du också låsa upp quiz manuellt för en student, även om studenten ännu inte har gjort quiz.

Du kan lägga till extra försök genom tillgång till studentquiz resultat eller genom att moderera quiz.

Tillgång till Student quiz-resultat är ett snabbt sätt att möjliggöra ett extra försök för en enskild student.

Moderera quiz gör att du kan tillåta extra försök för enskilda studenter samt flera studenter på en gång. Genom det här alternativet kan du också ge extra försök för studenter som ännu inte gjort quiz. För tidsbestämda quizzes, kan du beviljaextratid för ett försök. Om dina quiz alternativ tillåter elever att se resultat endast en gång efter varje försök, kan du också låta eleverna se quiz resultat en gång till.

Du kan också använda dessa alternativ för att ta bort försök. Till exempel, om du behöver ta bort ett studentförsök, kan du minska försöken därefter i enlighet med detta.

Anmärkningar:

  • När extra försök ges via alternativet Moderat quiz (Moderate Quiz) behåller Canvas det högsta quiz-resultatet. Du kan behålla det senaste resultatet eller ett genomsnitt av alla resultat genom att ge alla studenter flera försök i alternativen för quiz-poäng.
  • Tillgänglighetsdatum för quiz gäller även vid moderering av quiz. Om Fram till-datumet passeras innan en student har slutfört sina extra försök lämnas pågående quiz automatiskt in och quizet stängs, även om studentens försök inte har gått ut.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigationen.

Öppna quiz

Öppna quiz

Klicka på namnet på quiz.

Lägg till extra försök via resultat för student quiz

För att lägga till ett extra försök för en enskild student, klicka på alternativ ikonen [1], välj sedan Visa Student Quiz Resultat länk [2].

Välj student

Välj student

Under rubriken Studenter som har gjort quiz klickar du på namnet på studenten.

Obs! För att ge ett extra försök till studenter som inte har gjort quiz, måste du lägga till ett försök genom att moderera quiz.

Ge denna student ett extra försök

Lägg till extra försök via resultat för student quiz

Klicka på knappen Ge den här studenten ett extra försök (Allow this student an extra attempt). Studenten kommer automatiskt att få ett extra försök för quiz.

Obs! Tillgänglighetsdatum för quiz gäller även vid moderering av quiz. Om Fram till-datumet passeras innan en student har slutfört sitt extra försök lämnas pågående quiz automatiskt in och quizet stängs, även om studentens försök inte har gått ut.

Lägg till extra försök genom ändra detta quiz

För att lägga till försök för en eller flera studenter, klicka på Ändra detta Quiz (Moderate This Quiz) länken.

Moderera Quiz

För att moderera en quiz för en student, leta fram studenten och klicka på ikonen Redigera (Edit) [1]. Du kan även filtrera studenter på din kurs genom att använda fältet Sök personer (Search People) [2].

Ge studentförlängningar

Skriv antalet extra försök du skulle vilja ge till studenten i fältet Extra försök (Extra Attempts) [1].

Om ditt quiz är låst på grund av tillgänglighetsdatum måste du låsa upp quizet för studenten genom att markera kryssrutan Lås upp quizet manuellt för nästa försök (Manually unlock the quiz for the next attempt) och uppdatera tillgänglighetsdatumen för den enskilda studenten eller hela klassen [2].

Anmärkningar:

  • Fältet Extra försök (Extra Attempts) visar endast quiz som angett antalet försök som beviljats till studenter.
  • Om ett quiz kräver en åtkomstkod måste studenterna fortfarande ange den koden för att starta sitt quiz-försök efter att det har blivit upplåst manuellt.
  • Tillgänglighetsdatum för quiz gäller även vid moderering av quiz. Om Fram till-datumet passeras innan en student har slutfört sitt extra försök lämnas pågående quiz automatiskt in och quizet stängs, även om studentens försök inte har gått ut.

Justera Ytterligare Tillval

Justera Ytterligare Tillval

Beroende på dina quiz inställningar, kan studentförlängningsrutan innehålla ytterligare alternativ.

Om quiz har en tidsgräns och du vill ge mer tid, skriv in antalet extra minuter i Extra tid för varje försök (Extra Time on Every Attempt) fältet [1]. Om studenten inte har gjort quiz, kommer den extra tiden läggas till studentens första försök och ytterligare försök. Läs mer om att hantera extra tid i tidsinställda quizzes.

Om quiz sparas med alternativet bara en gång efter varje försök, kan du låta studenten se quiz resultatet en gång [2]. Resultat inkluderar både deras svar och de rätta svaren. När studenten har sett quizresultaten, kommer resultatvy-förlängningen att återställas, och resultaten kommer att vara dolda igen. Läs mer om att begränsa quiz resultat.

Obs! Om bara engångsalternativet väljs och studenter också har beviljats ett extra försök på quiz, kommer studenterna att kunna se resultaten innan de gör quiz, liksom efter att de slutfört quiz. Om studenterna får flera försök på en quiz, kanske du vill redigera quiz och välja alternativet tillåt flera försök , vilket ger en möjlighet att låta eleverna se sina quiz svar först efter det sista försöket.  

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Ändra Quiz för flera studenter

Om du vill välja flera studenter, klicka på kryssrutan [1] bredvid varje namn. Om du vill välja alla studenter, klicka på den översta rutan [2]. Klicka på Ändra tillägg för [#] valda studenter (Change Extensions for [#] Selected Students) knappen [3].

Ge föera student-tillägg

Fyll i tillägg för de studenter som du valt. Kom ihåg, beroende på dina quiz inställningar, kan ytterligare quiz alternativ visas för alla utvalda studenter.

När du är klar, klicka på knappen Spara (Save).