Hur exporterar jag omdömen i omdömesboken?

Du kan ladda ner resultat från omdömesboken i en CSV-fil. Uppgiftskolumnerna i omdömesbokens CSV-fil visas i samma ordning som den i omdömesboken för en enskild användare.

Noteringar om CSV filer:

 • En del kolumner som syns i CSV filen är skrivskyddade kolumner som beräknats med regler eller procenttal i Canvas. Alla ändringar som görs i dessa kolumner kommer att ignoreras när ni återuppladdar filen till er kurs.
 • När ett omdömesperiodfilter tillämpas i omdömesboken visar exporten de filtrerade omdömesperiodresultaten. Men uppgiftsgruppens totala antal kolumner visas över alla omdömesperioder.
 • För uppgiftsgruppers kolumner, kommer ändringar gjorda i resultaten automatiskt att inkluderas i uppgiftens gruppkalkylering i omdömesboken.
 • Kolumnen Totalt i omdömesboken visar en ett löpande totalomdöme för alla bedömda uppgifter i kurrsen, däribland uppgifter med dolda omdömen. CSV-nedladdningen har skrivskyddade kolumner som visar aktuella och slutliga resultat. Aktuella resultat reflekterar den totala summan och ignorerar icke inlämnade uppgifter, och slutgiltiga poäng ifrån oinlämnade uppgifter som noll. Uppgifter med dolda resultat är opublicerade omdömen och visas i separata kolumner för opublicerat aktuellt resultat respektive opublicerat slutligt resultat.
 • Om en student har lämnat in en uppgift flera gånger, kommer CSV filen endast att räkna med den allra senaste inlämningen.
 • Slutförda och inaktiva registreringar är inte inkluderade i CSV-filen om inte deras respektive alternativ Visa slutförda registreringar (Show Concluded Enrollments) eller Visa inaktiva registreringar (Show ..., är aktiverade i inställningsmenyn för omdömesboken.
 • Avslutade/ofullständiga uppgifter visas som fullständiga eller utan poäng (t.ex. för en uppgift med 10 poäng, 10 eller 0).
 • Om du har aktiverat alternativet Åsidosättning av slutligt omdöme (Final Grade Override) i din kurs kommer omdömesbokens export att inkludera det åsidosatta omdömet. Ändringar i Åsidosättning av slutligt omdöme visas på sidan för importbekräftelse.
 • Exportfiler för omdömesboken sparas automatiskt till dina användarfiler i mappen Oarkiverade (Unfiled).
 • Om du har publiceringspolicyer för manuell bedömning för specifika uppgifter kommer dessa uppgifter att visa publiceringspolicyn i CSV-filen. Men publiceringspolicyn för omdömet kan inte ändras via CSV-filen.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Exportera resultat

Exportera resultat

Klicka på knappen Exportera (Export) [1] och klicka sedan på länken Exportera aktuell betygsbokvy (Export Current Gradebook View) [2].

Om du använder bedömningsperioder och vill inkludera alla bedömningsperioder i din CSV-fil, klickar du på länken Exportera hela omdömesboken (Export Entire Gradebook) [3].

När exporten har slutförts kommer Canvas att ladda ner CSV-filen automatiskt till din dator.

Se exporterade resultat

Exportera aktuella resultat

Om du navigerar bort från sidan under exporten kommer CSV-filen att visas som en tidigare nedladdning i Export-menyn så att den kan laddas ner igen. Betygsboken låter dig se en tidigare export.

Om du gjort ändringar i omdömesboken efter export av en fil och vill exportera den igen, klickar du på länken Export igen.

Anteckningar:

 • Exportfiler från omdömesboken inkluderar datum och tid för hämtningen för att skilja mellan flera exporter. Export-filnamn-formatet är ÅÅÅÅ-MM-DDTHHMM följt av kursnamnet.
 • Exportfiler för omdömesboken sparas automatiskt till dina användarfiler i mappen Oarkiverade (Unfiled).

Redigera resultat

Redigera resultat

Redigera poängen i Microsoft Excel. Se till att spara filen som en CSV-fil.

När ni väl har gjort era förändringar kan ni ladda upp den till era kurser.

Visa skrivskyddade kolumner

CSV-nedladdningen inkluderar skrivskyddade kolumner som visar aktuella och slutliga resultat. De här kolumnerna visas för varje uppgiftsgrupp i en kurs och för slutgiltiga kursomdömen.

 • Aktuella poäng[1]: Visar poäng för bedömda uppgifter
 • Slutliga poäng[2]: Visar poäng för alla uppgifter
 • Aktuella resultat[3]: Visar resultat för bedömda, publicerade uppgifter
 • Ej publicerat aktuellt resultat[4]: Visar resultat för bedömda uppgifter och innehåller dolda uppgifter
 • Slutligt resultat[5]: Visar det övergripande resultatet inklusive ej inlämnade uppgifter som noll, men utesluter dolda uppgifter
 • Ej publicerat slutligt resultat[6]: Visar det övergripande resultatet inklusive ej inlämnade uppgifter som noll och dolda uppgifter
 • Aktuellt omdöme[7]: Visar kursomdöme baserat på inlämnade, publicerade uppgifter
 • Ej publicerat aktuellt omdöme[8]: Visar kursomdöme baserat på bedömda uppgifter, däribland dolda uppgifter, men utelämnar ej inlämnade uppgifter
 • Slutomdöme[9]: Visar övergripande kursomdöme däribland ej inlämnade uppgifter som noll, men utesluter dolda uppgifter
 • Ej publicerat slutomdöme[10]: Visar det övergripande kursomdömet inklusive ej inlämnade uppgifter som noll och dolda uppgifter