Hur använder jag indexsidan för Moduler?

Moduler kontrollerar hela flödet av er kurs och dess innehåll. Som instruktör kan du lägga ner moduler, lägga till objekt till en modul och hantera modulinställningar. Du kan också ordna om alla moduler och modulobjekt.

Öppna Moduler

Öppna Moduler

I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Visa indexsidan för Moduler

Indexsidan för Moduler är utformad med globala inställningar högst upp på sidan [1], följt av de individuella modulerna. [2]. Kursinnehållobjekt är kapslade i varje modul [3].

Anteckningar: Indexsidan Moduler stöder tangentbordsgenvägar. För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon trycker du på tangenterna Skift+? samtidigt.

Se globala inställningar för Moduler

Se globala inställningar för Moduler

De globala inställningar inkluderar möjlighet att dölja eller visa alla moduler, visa en students framsteg i en modul och lägga till fler moduler.

Anteckningar:

  • Knappen Dölj alla (Collapse All) visas om en eller flera moduler visas. Knappen Visa alla (Expand All) visas om en eller flera moduler döljs.
  • Om en användare med en kursregistrering visar eller döljer en eller flera moduler kvarhåller modulindexsidan tillståndet för varje modul när de återgår till sidan.

Se moduler

Se moduler

I moduler kan du se alla modulerna i din kurs. Moduler organiseras i progressionsordning.

Moduler hysar innehållsobjekten inom varje modul. Moduler är som standard expanderade och visar alla objekt i modulen [1]. För att komprimera den klickar på pilen bredvid modulnamnet [2].

Anteckningar: Om du väljer att dölja eller visa en eller flera moduler behåller modules indexsida varje moduls status.

Se Modulrubrik

Se Modulrubrik

Varje modulrubrik innehåller namnet på modulen [1].

Rubriken kan också innehålla modul-förutsättningar [2] och modulkrav [3].

Hantera modulinställningar

Hantera modulinställningar

Ikonerna på höger sida om modulnamnet styr hela modulen. Du kan publicera eller avpublicera en hel modul [1] och lägga till ett nytt innehållsobjekt till modulen [2].

I rullgardinsmenyn för Alternativ [3], kan du redigera en modul [4], där du kan byta namn på mpdulen, låsa moduler, ställa in förutsättningar, och ställa in modulkrav.

Du kan också flytta modulen [5], flytta modulobjekt [6], radera modulen [7], eller duplicera modulen [8].

Ordna om moduler

Ordna om moduler

Du kan ordna om en modul genom att hovra över draghandtaget intill modulens namn och dra modulen till önskad plats.

Se modulikoner

Se modulikoner

Moduler kan fyllas med olika typer av innehåll. Varje modulobjekt inkluderar även en ikon med sin typ:  

  • Sida [1]: en sida med innehåll att läsa
  • Diskussion [2]: en kursdiskussion
  • Quiz [3]: en kurs quiz
  • Uppgift [4]: en kursuppgift
  • Länk eller externt verktyg [5]: en extern länk eller verktyg för att visa utanför kursen
  • Fil [6]: en fil att ladda ner eller titta på

Se individuellt modulobjekt

Se individuellt modulobjekt

Varje modul innehåller modulinnehållsobjekt som kan visa objektnamnet [1], förfallodatum [2], antalet poäng [3], modulkravet [4], och modulobjektets status för utkasttillstånd [5]. En modul kan också inkludera icke betygsatta objekt [6], som t.ex. Sidor och icke betygsatta diskussioner. Om ett Att-göra-datum lades till ett icke bedömt objekt, visas datumet intill modulobjektet [7].

Hantera Individuellt modulobjekt

För varje individuellt modulinnehållsobjekt, kan du använda alternativets rullgardinsmeny [1], redigera innehållsobjektet [2], flytta objektet [3], dra in objektet upp till fem nivåer (eller ta bort ett indrag) [4] duplicera objektet om objektet stöder duplicering [5],  ta bort innehållsobjektet från modulen [6], för att skicka innehållet till en annan användare [7] eller kopiera till en annan kurs [8].

Ordna om Modulobjekt

Ordna om Modulobjekt

Du kan också ordna om ett modulobjekt genom att hovra över draghandtaget intill objektets namn och dra modulen till önskad plats.

Visa måluppfyllelsevägar

Visa måluppfyllelsevägar

Om du använder Målvägar i din krs, kan du se sidan Moduler och avgöra vilka modulobjekt som är konfigurerade för Målvägar.

Visa Blueprint-kurs

Visa Blueprint-kurs

Om din kurs inkluderar Blueprint-ikoner, är din kurs associerad med en Blueprint-kurs. Blueprint-kurser är kurser som hanteras som en mall och kan innehålla låsta objekt som hanteras av en Canvas-administratör, kursdesigner eller annan instruktör. På samma sätt som med ikoner för utkasttillstånd, visar Moduler objektsstatus som också visas i objektets respektive indexsida.

Fliken Kursinformation i Kursinställningarna berättar om din kurs är en Blueprint-kurs. Oftast kommer din kurs inte att vara en blueprintkurs och du kan endast hantera olåst innehåll i din kurs. Om din kurs är en Blueprint-kurs, kan du låsa och synkronisera kursinnehållet till associerade kurser.

Visa Publicering av schemalagd sida (Scheduled Page Publication)

Om ditt lärosäte har aktiverat den här funktionen kan du schemalägga när en sida ska publiceras och du kan se när en sida är schemalagd för publicering.

Visa studentvy

För att se indexsidan för moduler som student, klicka på knappen Studentvy (Student View).

Anteckningar: Om en kursnavigeringslänk för sidan är inaktiverad och dold för studenterna visas inte knappen Studentvy (Student View).