Vilka typer av mediefiler kan jag ladda upp i Canvas som lärare?

Canvas kan ladda upp specifika bild-, video- och ljudfiler som användarinnehåll. 

När du laddar upp ljud- och mediafiler med mediaverktyget i Rich Content Editor, konverterar Canvas filer upp till 500 MB. Om en fil överstiger gränsen på 500 MB kan du vara värd för filen via en extern källa som YouTube och bädda in den med hjälp av Rich Content Editor. Om du vill veta mer om tillgängliga alternativ för att använda mediefiler i Canvas, kan du se resursdokumentet Mediejämförelse i Canvas.

När du laddar upp en fil till din kurs, grupp eller användarfiler, konverterar Canvas filen till ett format som stöds av din webbläsare. Men Canvas stöder inte uppladdning av filer som är större än 5 GB till dina användarfiler. Media-uppspelning bestäms enligt webbläsaren, så om du inte kan visa filen kan du behöva försöka se filen i en annan webbläsare.

Canvas filer har kvotgränser för varje användarområde: användare (personliga) filer, kurs- och gruppfiler. Filer som laddas upp direkt till dina användare- eller gruppfiler räknas emot varje enskild kvot, förutom att du laddar upp en profilbild. Alla filer som laddas upp till en kurs räknas mot kurskvoten. För studenter laddas alla bilagor upp som läggs till som en del av en inlämnad uppgift som användarfiler, men räknas inte mot användarkvoten.

Anteckningar: Om du laddar upp en fil som inte stöds av Canvas mediaspelare, kan du få användare att hämta filen för att se utanför Canvas.

Stödda bildformat

Canvas kommer att acceptera följande bildfiler:

 • BMP - Windows Bitmap
 • GIF - Graphics Interchange Format
 • JPEG - Joint Photographic Experts Group
 • SVG - Scalable Vector Graphics
 • TIFF - Adobe Systems
 • PNG - Portable Network Graphics

Anteckningar: De flesta webbläsare saknar stöd för förhandsgranskningar av TIF- och TIFF-filer och dessa kan kanske inte förhandsgranskas i Canvas.

Stödda videoformat

Canvas-mediespelare har stöd för H.264-videouppspelning. Canvas kan spela upp följande videoformat:

 • FLV – Flash Video
 • ASF – Windows Media
 • QT – Apple QuickTime
 • MOV – Apple QuickTime
 • MPG – Digital Video Format
 • MPEG – Digital Video Format
 • AVI – Digital Video Format
 • M4V – Digital Video Format
 • WMV – Windows Media
 • MP4 – Digital Video Format
 • 3GP – Multimedia Mobile Format

 

För tips om medie-kompressioner och uppspelningskvalitet, se Vimeos Video-kompressions riktlinjer.

Stödda ljudformat

Canvas kommer att acceptera följande ljudfiler för uppspelning:

 • MP3 – Digital Audio Format
 • WAV - WAV-ljudfil
 • WMA – Windows media audio
 • WMV – Windows Media