Hur använder jag kolumnen Totalt i betygsboken?

Kolumnen Totalt i omdömesboken visar en ett löpande totalomdöme för alla bedömda uppgifter i kurrsen, däribland uppgifter med dolda omdömen.

Du kan anpassa kolumnen Totalt i din betygsbok. Kolumnen Totalt kan flyttas till framsidan av betygsboken eller sorteras för att visa betyg i stigande eller fallande ordning. Du kan ändra dina elevers totala betyg från ett procenttal till ett poängvärde i betygsboken. Som standard visas totala betyg i procent med två decimaler.

Anteckningar:

  • Att visa totalbetyg som ett poängvärde är endast tillgängligt om du använder ovägda inlämningsgrupper i din kurs. När uppdragsgrupper viktas, kan poäng inte visas för det totala betyget.
  • Att se totalkolumnen i betygsbok kan begränsas när flera betygsperioder är aktiverade. Den här funktionen begränsar också visningen av det totala betyget på sidan för studentbetyg.
  • När flera betygsperioder är aktiverade i en kurs och betygsperioder viktas, kan poäng inte visas för det totala betyget.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Öppna menyn Total kolumn

Öppna menyn Total kolumn

Håll muspekaren över kolumnrubriken Totalt och klicka på Fler alternativ menyn.

Sortera totalt kolumn

Sortera totalt kolumn

För att sortera betygsboken efter stigande eller fallande totalbetyg, klicka på Sortera efter länken [1] och välj sedan Betyg - Lågt till högt eller Betyg - hög till låg alternativet [2].

Byt till poäng

Byt till poäng

Som standard visas totala betyg i procent med två decimaler.

Om din kurs använder oviktade uppgiftsgrupper kan du se dina elevers totala betyg som poäng. Klicka på Visa som poäng länken.

Visa poäng varning

Canvas bekräftar att du vill byta totalbetygsvy. Om du inte vill se detta varningsmeddelande för din kurs igen, klicka på Visa ej... checkboxen [1].

Klicka på knappen Fortsätt (Continue) [2].

Byt till procentsatser

Byt till procentsatser

Du kan växla tillbaka till procentsatser genom att klicka på menyikonen Totalt och välja Visa som procent.

Flytta totalt kolumn

Flytta totalt kolumn

För att flytta kolumnen Totalt till framsidan av betygsboken, klicka på Flytta till front länken.