Hur importerar jag omdömen i bedömningsöversikten?

Du kan använda CSV filer för att ladda upp förändringar till omdömesboken. Du kan ladda upp information till existerande uppgifter, eller så kan du använda en CSV-fil för att skapa nya uppgifter i omdömesboken. Nya uppgifter kommer att publiceras automatiskt i er kurs. Om du inte vet hur man sparar en fil i CSV-format, se handboken för det program du använder för att skapa förändringar i omdömesboken (t.ex. Excel).

Om du skapar en kolumn för en ny uppgift, kommer Canvas att fråga dig om du vill importera uppgiften. Uppladdning av nya uppgifter har följande inställningar:

 • Uppgiftsgrupp: Uppgifter
 • Inlämningstyp: Ingen inlämning
 • Inlämningsdatum: Alla

 Anteckningar:

 • CSV filen för omdömesboken tolkar fullstänga/ofullständiga uppgifter som full eller inga poäng (t.ex. för en uppgift på 10 poäng tilldelas 0 eller 10 poäng). Resultat med fler poäng än noll tolkas som fullständigt, noll poäng tolkas som ofullständigt.
 • Med uppladdning av CSV-filer kan du skapa uppgifter och uppdatera omdömen. De kan inte uppdatera andra områden i omdömesboken, som t.ex. uppgiftens status, kommentarer eller policyer för omdömespublicering.
 • Alfabetiska betyg och GPA-uppgifter stödjer inte några poster som inte är del av uppgiftens omdömesschema.
 • Alla ändringar som görs i skrivskyddade kolumner är inkluderade i uppladdningen. Men skrivskyddade kolumner ignoreras automatiskt i uppladdningen.
 • När flera omdömesperioder är aktiverade kan inte uppladdningar av CSV-filer skapa nya uppgifter. För närvarande måste nya uppgifter skapas i Canvas gränssnitt. Dessutom verifieras CSV-filerna mot omdömesperiodens stängningsdatum; uppgifternas omdömen kan inte ändras i en avslutad omdömesperiod.
 • En uppladdning kommer inte att känna igen uppgiftsnamn som innehåller text som Nuvarande poäng, Aktuella Poäng, Slutligt resultat, Slutlig poäng eller slutomdöme.
 • För att ladda upp ändringar i Omdömesboken med student- eller uppgiftsnamn som innehåller specialtecken, kontrollera att filen sparas som en UTF-8 CSV.
 • Uppladdningar av CSV-filer ignorerar reserverade kolumnnamn och dolda och borttagna anpassade kolumner. Reserverade kolumnnamn inkluderar Student, ID, SIS-användar-ID, SIS-inloggnings-ID, Sektion, Integrations-ID och Rotkonto.
 • Ändringar i omdömen för klassiska Quiz-inlämningar kan visas som Fudge-poäng i SpeedGrader.

Välj CSV-fil

För nya filer, spara filen som Grades-Course_Name.csv.

Kräver kolumner och sortering

 • Studentnamn
 • Student-ID
 • SIS Användar-ID (krävs endast om nduanvänder SIS)
 • SIS Login ID (krävs endast om du använder SIS)
 • Avsnitt
 • Uppgift (detta kan gälla ett existerande uppgifter eller en ny uppgift; behåll ID för existerande uppgifter)

Obs! Om du inte vill skapa en ny CSV-fil, kan du alltid ladda ner CSV från Canvas, ändra den, och sedan ladda upp samma fil igen och ändringarna du gjort kommer att synas i Canvas när du har laddat upp CSV-filen.

Öppna Omdömesbok

Öppna Omdömesbok

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Ladda upp Poäng

Klicka på knappen Importera (Import).

Välj fil

Välj fil

Klicka på Välj fil (Choose File) eller Bläddra-knappen (beroende på din webbläsare).

Öppna filen

Öppna filen

Lokalisera CSV-filen [1] klicka sedan knappen Öppna (Open) [2].

Ladda upp data

Ladda upp data

Klicka på knappen Ladda upp data (Upload Data).

Ladda upp nya data

Om du lägger till en ny kolumn till CSV-filen och sedan laddar upp den filen, kommer Canvas att fråga dig vad du vill göra med den nya kolumnen. I rullgardinsmenyn, välj alternativet En ny uppgift (A new assignment) [1]. Tilldela sedan det maximala antalet poäng [2]. Klicka på knappen Fortsätt (Continue) [3].

Anteckningar:

 • När flera omdömesperioder är aktiverade kan inte uppladdningar av CSV-filer skapa nya uppgifter.
 • Nya uppgifter som skapas via en CSV-filuppladdning publiceras automatiskt och får kursen publiceringspolicy.

Spara ändringar

Granska de ändringar du gjort i din Omdömesbok [1]. Ändringar som ger ett lägre omdöme än det tidigare markeras som röda [2].

Om du laddar upp uppgifter utan ändringar i omdömet kommer dessa att döljas från uppladdningen [3].

Klicka på Spara ändringar (Save Changes) knappen [4].

Se Uppdaterad Omdömesbok

Se Uppdaterad Omdömesbok

Se uppdaterad information i Omdömesboken.