cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur ser jag global aktivitet för alla mina kurser i instrumentpanelen Senaste aktivitet som instruktör?

Hur ser jag global aktivitet för alla mina kurser i instrumentpanelen Senaste aktivitet som instruktör?

Instrumentpanelen Senaste aktivitet visar dig viktiga senaste aktiviteter från alla dina kurser inklusive meddelanden, diskussioner, uppgifter och konversationer. Denna ström liknar Kursaktivitetsströmmen för en individuell kurs.

Följande aktiviteter leder till att meddelanden för varje kurs visas i Global aktivitets-ström.

 • Nya meddelanden
 • Svar på meddelanden
 • Nya diskussioner
 • Nya diskussionsposter
 • Nya uppgifter
 • Uppgifter, Quizzes eller Diskussioner ändrade från Icke betygsatta till betygsatta
 • Förfallodatum ändras till Uppgifter, Quizzes och Diskussioner
 • Nya betygsatta uppgifter
 • Nya referentgranskningsuppgifter
 • Nya konversationsmeddelanden

 

Instrumentpanelen Senaste aktivitet inkluderar också Instrumentpanelens sidofält, som inkluderar objekt i din Att-göra-lista och inkluderar en länk till sidan globala omdömen.

Du kan ändra din instrumentpanel-vy när som helst med ikonen instrumentpanelval.

 

Anteckningar:

 • Meddelanden i instrumentpanelen Senaste aktivitet visas inte för aktivitet i Filer, Samarbeten, Omdömen, Sidor eller Konferenser; icke betygsatta quizzes och undersökningar eller redigeringar av diskussioner.
 • Redigeringar av Quizzes och uppgifter kommer endast att visas i instrumentpanelen Senaste aktivitet när knappen Meddela användare att detta innehåll har ändrats har valts i en kurs.
 • För att motta meddelanden för diskussioner, måste du aktivt göra inlägg i diskussioner minst en gång varannan vecka. Om du slutar delta i en diskussion efter två veckor, komemr Canvas inte längre att visa diskussionsmeddelanden.

Öppna kontrollpanelen

Öppna kontrollpanelen

I global navigering, klicka på länken Kontrollpanel (Dashboard).

Öppna Global aktivitetsström

Klicka på ikonen Alternativ [1] och klicka sedan på länken Senaste aktivitet [2].

Visa Global aktivitet

Den globala aktivitetsströmmen innehåller senaste meddelanden från alla dina kurser inklusive meddelanden, diskussioner, uppgifter och konversationer. Denna aktivitetsström hjälper dig att se all senaste aktivitet i dina kurser och lätt ställa frågor och göra inlägg i diskussionsforum. Till skillnad från kurskort, härmar aktivitetsströmmen inte kursnavigeringslänkars synlighet.

Aktiviteter indikeras med aktivitetstyp och visar en ikon [1] för aktiviteten. Varje aktivitet inkluderar också namnet på den associerade kursen [2].

Ny aktivitet i ditt konto indikeras med en oläst ikon [3]. Diskussioner och meddelanden indikerar nya aktivitetsobjekt som publicerats i en kurs och konversationer indikerar ett nytt meddelande som mottas från en användare i en kurs. Poster med Senaste aktivitet kvarstår i fyra veckor.

Expandera och minimera meddelanden

DU kan se informationen om varje aktivitet genom att hovra i meddelandeområdet och klicka på länken Visa mer [1]. För att minimera senaste aktivitet, klicka på länken Visa mindre [2].

Hantera senaste aktivitet

Du kan gå till dina senaste aktiviteter direkt genom att klicka på kurslänken [1]. För att ta bort ett meddelande, klicka på ikonen Ta bort [2].

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback