cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur kopierar jag en Canvaskurs till ett nytt kursskal?

Hur kopierar jag en Canvaskurs till ett nytt kursskal?

Om du får skapa Canvas-kurser kan du kopiera en kurs och skapa ett nytt kursskal. Kopierade kurser läggs till i samma underkonto som den kurs som kopieras.

Kurser ska kopieras när du vill använda eller återanvända tidigare skapat innehåll inklusive kursinställningar, kursplaner, uppgifter, moduler, filer, sidor, diskussioner, quizzes och frågeställningar. Ni kan även kopiera och justera händelser och inlämningsdatum. Inte allt innehåll kan kopieras som en del av en kurs.

När du kopierar en Canvas-kurs med knappen för att kopiera denna kurs, läggs du automatiskt till i kursen som lärare.

Läs mer om verktyget Kursimport.

Anteckningar:

  • Kursimporter kanske inte inkluderar allt innehåll För mer information, se avsnittet importinnehåll i guiden Grunder om Canvas.
  • Att importera en kurs mer än en gång kan få oönskade konsekvenser. Om du importerar innehåll till en ny kurs, redigerar innehållet i den nya kursen och importerar sedan föregående innehåll igen, kommer det importerade innehållet att överskrida det befintliga innehållet.
  • Om knappen för att kopiera kurser inte finns i kursinställningarna, har den funktionen begränsats av din institution. Men om du redan har tillgång till ett kursskal kan du kopiera en kurs med kursimportverktyget.
  • Kopiering av befintliga Canvas-kurser och kursfiler refererar till den ursprungliga Canvas-kursfilen och räknas inte mot kvoter för kursfiler.
  • Om du kopierar allt innehåll eller inkluderar kursinställningar i valt innehåll, kommer publiceringspolicyn för omdömet att åsidosätta publiceringspolicyn i den nya kursen. Dessutom kommer importerade uppgifter att behålla uppgiftens publiceringspolicy från den ursprungliga kursen.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigeringen, klicka länken Inställningar (Settings).

Kopiera kursinnehåll

Kopiera kursinnehåll

Klicka på knappen Kopiera denna kurs (Copy this Course).

Skapa Kursdetaljer

Skapa Kursdetaljer

Ange namnet [1] och kurskoden [2] för den nya kursen. Namnet kommer att visas på kursens startsida och i konversationer. Kurskoden kommer att visas överst på Kurshanterings-menyn, och på kurskortet i menyn. Kurskod hänvisas även till som referenskod eller smeknamn.

Ange startdatum [3] och slutdatum [4] för den nya kursen.

Obs! Om den nuvarande kursen inkluderar överskridningsdatum i kursinställningarna kommer start- och slutdatumen fyllas i med dessa datum.

Välj innehåll att flytta

Välj innehåll att flytta

För att importera hela innehållet, klicka på radioknappen Allt innehåll (All content) [1]

Om ni vill välja ett specifikt innehåll, välj specifikt innehåll (Select specific content) [2].

Obs! Om du väljer alternativet med specifikt innehåll måste du välja det innehåll du vill importera; denna åtgärd kan inte avbrytas.

Justera Händelser och Förfallodatum

Justera Händelser och Förfallodatum

Om du vill justera slutdatum i samband med kurshändelser och uppgifter, klicka på Justera händelser och slutdatum (Adjust events and due dates) kryssrutan.

Skapa kurs

Skapa kurs

Klicka på Skapa kurs (Create Course) knappen.

Se aktuella jobb

I sektionen aktuella jobb visas status för importen. Löpande rapporter visar ett förloppsfält som visar tiden som återstår för att slutföra importen [1].

Om du väljer ett specifikt innehåll i din kurs, kommer det aktuella jobbet visas som Väntar på att Väljas [2], vilket innebär att du måste välja det innehåll du vill importera.

Importen kan även visa andra statusindikatorer som en del av importprocessen. Lär dig mer om statusar för kursimport.

Visa innehåll från en avslutad kursimport genom att öppna kursen från en länk i kursnavigationen.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback