Hur kan jag se synkroniseringshistoriken för en Blueprint-kurs som instruktör?

Om du har registrerat dig för en Blueprint-kurs som instruktör kan du synkronisera ändringar i Blueprint-innehåll till kopplade kurser. När en synkronisering har gjorts i en Blueprint-kurs registreras synkroniseringen på sidan Synkroniseringshistorik. Du kan öppna sidan Synkroniseringshistorik för att se tidigare synkroniseringar och information om synkroniseringen.

Sidan Synkroniseringshistorik registrerar inte de senaste fem synkroniseringarna till Blueprint-kursen.

Anteckningar:

  • Kopplade kurser visar den senaste Blueprint-synkroniseringsinformationen i kursinställningarna.
  • Om synkroniseringshistoriken inte visar synkroniseringsinformation har Blueprint-kursen synkroniserats till en kopplad kurs av en administratör. Synkroniseringshistoriken för kopplade synkroniseringar visar datum och tid för synkroniseringen men ingen annan information.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1] och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna Synkroniseringshistorik

Klicka på fliken för sidofältet på kurshemsidan [1] och klicka sedan på länken Synkroniseringshistorik (Sync History) [2].

Obs! Du kan öppna sidofältet i Blueprint från valfri kursnavigeringssida

Visa synkroniseringshistorik

Sidan Synkroniseringshistorik visar information om de senaste fem synkroniseringarna till Blueprint-kursen. Sidan visar datum och tid för synkroniseringen [1], antalet ändringar [2] och namnet på användaren som sykroniserade ändringarna [3].

Om ett meddelande bifogades som en del av aviseringen visas detta ovanför listan med synkroniserade ändringar [4].

I en kurskoppling som skapats av en administratör visar synkroniseringshistoriken datum och tid för synkroniseringen, men detaljerad information inkluderas inte om synkroniseringen.

Visa synkroniseringsinformation

Sidan Synkroniseringshistorik visar det specifika innehåll som synkroniserats. Varje innehållsobjekt visar synkroniseringsstatus för objektet (låst eller olåst) [1], innehållsobjektets namn [2], inehållsobjekttyp [3], innehållsändring [4] och huruvida synkroniseringen tillämpades [5].

Innehållsändringar kan skapas, uppdateras eller tas bort. Uppdaterade ändringar visar ändringar i befintligt innehåll.

Visa synkroniseringsundantag

Sidan Synkroniseringshistorik kan visa objekt med ett synkroniseringsundantag. Undantag inträffar när innehållet inte synkroniseras eftersom det ändrades i en kopplad kurs innan Blueprint-kursen synkroniserades.

Ett undantag registreras av undantagsindikatorn [1], som inkluderar antalet undantag.

Om du vill se vilka kurser som hade undantag klickar du på pilikonen bredvid innehållsobjektets namn [2]. Den utökade informationen visar termin och namn för kursen.

Stäng synkroniseringshistorik

Stäng synkroniseringshistorik

När du är klar på sidan Synkroniseringshistorik klickar du på knappen Klar (Done).