cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur använder jag indexsidan för Quizzes?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur använder jag indexsidan för Quizzes?

Du kan se alla dina quizs på indexsidan för quiz. Som instruktör kan du också lägga till quiz och ändra quizinställningar.

Läs mer om Quizzes.

Obs! Om du använder LTI-verktyget för New Quizzes i din kurs visar sidan Uppgifter (Assignments) även New Quizzes-bedömningar. Om du vill ha hjälp med New Quizzes, se kapitlet New Quizzes.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigationen.

Se indexsidan för Quizzes

Se indexsidan för Quizzes

Indexsidan för Quizzes är utformad med globala inställningar högst upp på sidan [1], följt av de grupperade quiz-typerna. [2]. Individuella quizzes är kapslade i varje quiz-typ [3].

Se globala inställningar för quiz

Se globala inställningar för quiz

Global inställningar inkluderar att söka efter quiz [1] och att lägga till nya quiz [2]. Du kan även hantera alternativ för kursquiz i menyn Alternativ (Options) [3].

Visa quizalternativ

Visa quizalternativ

I menyn Alternativ (Options) kan du hantera kursens frågebanker [1].

Om din instititution har aktiverat New Quizzes och du väljer att spara dina quizmotorval när du skapar ett quiz, kan du återställa dina sparade val. För att återställa dina val för quizmotorer väljer du alternativet Återställ quizmotorval (Reset quiz engine choice) i rullgardinsmenyn för alternativ [2].

Se Quizzes-grupper

Se Quizzes-grupper

Quizzes-grupper kan expanderas och minimeras genom att klicka på pilen intill namnet.

Visa New Quizzes-bedömningar

Visa New Quizzes-bedömningar

Om du använder LTI-verktyget för New Quizzes i din kurs visar sidan Quiz (Quizzes) New Quizzes-bedömningar med ikonen New Quizzes [1]. Quiz som skapats med Canvas klassiska quizverktyg visas med ikonen Klassiska quiz (Classic Quiz) [2]. Båda quiztyper kan användas i samma kurs.

För hjälp med New Quizzes-funktioner, se New Quizzes-avsnittet i Instruktörsguiden.

Se individuell quiz

Se individuell quiz

Varje quiz visar quiznamnet [1], förfallodatum (om något) [2], är antalet poäng som quizet är värd [3], antalet frågor i quizet [4], och status på quizets utkasttillstånd (publicerad eller opublicerad) [5].

Du kan också ställa in olika förfallodatum för en quiz och skapa förfallodatum [6] i enlighet med kurssektionen. Olika förfallodatum visas som flera datum.

Obs! Förfallodatum krävs inte för en quiz

Visa tillgänglighetsdatum

Visa tillgänglighetsdatum

Quizzes kan också inkludera tillgänglighetsdatum. Tillgänglighetsdatum kan göra en uppgift tillgängligt under endast en specifik tidsperiod.

Hantera individuell quiz

Hantera individuell quiz

För att hantera ett individuellt quiz, klicka på ikonen Alternativ (Options) [1].

I rullgardinsmenyn Alternativ kan du redigera quizzet [2], radera quizzet [3], migrera quizzet till New Quiz [4], skicka quizzet till en annan instruktör [5], eller kopiera quizzet till en annan kurs [6].

Obs! Migreringsalternativet är tillgängligt om funktionsalternativet New Quizzes har aktiverats i din kurs.

Se SIS-quiz

Se SIS-quiz

Om din institution har aktiverat ett studentinformationssystem (SIS), kan du berätta om en quiz är konfigurerad för att skickas till din institutions SIS. Quizzes kan aktiveras direkt genom att klicka på synkroniserings-ikonen intill en quiz.

Obs! Vissa institutioner kan begränsa quiz-namn och/eller kräva förfallodatum för quiz. Om du försöker aktivera en quiz och du får ett felmeddelande, kommer felet att visa vilket krav som behöver lösas innan quizeten kan aktiveras till att synkroniseras till din SIS.

Visa måluppfyllelsevägar

Visa måluppfyllelsevägar

Om du använder Visa måluppfyllelsevägar i din kurs, kan du se vilka poster som konfigurerats i Moduler som måluppfyllelsevägar eller villkorade innehållsobjekt.

Visa Blueprint-kurs

Visa Blueprint-kurs

Om din kurs inkluderar Blueprint-ikoner, är din kurs associerad med en Blueprint-kurs. Blueprint-kurser är kurser som hanteras som en mall och kan innehålla låsta objekt som hanteras av en Canvas-administratör, kursdesigner eller annan instruktör.

Fliken Kursinformation i Kursinställningarna berättar om din kurs är en Blueprint-kurs. Oftast kommer din kurs inte att vara en blueprintkurs och du kan endast hantera olåst innehåll i din kurs. Om din kurs är en Blueprint-kurs, kan du låsa och synkronisera kursinnehållet till associerade kurser.

Visa studentvy

För att se indexsidan för quiz som student, klicka på knappen Studentvy (Student View).

Obs! Om en kursnavigeringslänk för sidan är inaktiverad och dold för studenterna visas inte knappen Studentvy (Student View).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.