Hur lägger jag till en matris i en kurs?

Om du inte hittar några existerande matriser som du vill använda i din kurs, kan du skapa en ny matris. När du skapat en ny matris sparas den i din kurs för framtida användning. Du kan lägga till matrisen till en uppgift och använda matrisen för att bedöma och lägga till kommentarer. Du kan hantera matriser på sidan Hantera matriser (Manage Rubrics).

Den här lektionen visar hur du skapar matriser på sidan Hantera matriser (Manage Rubrics). Du kan även skapa en matris direkt när du lägger till den till en uppgift, processen är den samma.

Matriskriterier kan innehålla ett poängintervall eller ett individuellt poängvärde.

Obs! Kriterium kan för närvarande inte omorganiseras efter att de läggs till en matris.

Öppna matriser (Open Rubrics)

Öppna matriser (Open Rubrics)

I Kursnavigeringen, klicka på länken Matriser (Rubrics).

Lägg till matris (Add Rubric)

Lägg till matris (Add Rubric)

Klicka på knappen Lägg till matris (Add Rubric).

Lägg till titel (Add Title)

Lägg till titel (Add Title)

I fältet Titel (Title), lägg till en titel för matrisen. Den här titeln identifierar matrisen så att den enkelt kan kopplas till en uppgift, bedömd diskussion eller quiz.

Redigera beskrivning för kriterium (Edit Criterion Description)

Redigera beskrivning för kriterium (Edit Criterion Description)

Matrisen inkluderar ett standardkriterium. För att redigera beskrivning för kriterium, klicka på ikonen Redigera (Edit).

Obs! Kriterium kan för närvarande inte omorganiseras efter att de läggs till en matris. Om du vill se kriterier i en specifik ordning, se till att skapa dem i den ordning som du föredrar.

Ange beskrivningar (Enter Descriptions)

Ange beskrivningar (Enter Descriptions)

Ange en kort beskrivning av kriteriet i fältet Beskrivning (Description) [1]. För att lägga till en längre beskrivning av kriteriet, ange en längre beskrivning [2]. Den längre beskrivningen ger studenterna mer information om kriteriet. Klicka på knappen Uppdatera kriterium (Update Criterion) [3].

Välj intervall (Select Range)

Välj intervall (Select Range)

Som standard skapas matrisvärden som individuella poängvärden. Om du vill skapa ett poängintervall istället, klicka på kryssrutan Intervall (Range) [1]. Områden tillåter dig att tilldela ett betyg för en rad poängalternativ, istället för bara ett poängvärde.

När den är aktiverad visar det första värdet (full poäng) det totala poängvärdet i ett intervallformat [2]. Varje bedömning visar ett maximalt och minimalt poängvärde. För varje bedömning tilldelas max. värdet som punktvärdet.

Med undantag för visning av intervallvärden, fungerar kriteriumintervaller på samma sätt som individuella poängvärden. Till exempel, ett intervall som innehåller högst fem poäng och minst tre poäng tilldelas det fulla poängvärdet på fem poäng.

Redigera totala poängvärdet (Edit Total Point Value)

Redigera totala poängvärdet (Edit Total Point Value)

Matriser har 5 poäng som standard, 5 poäng ges för full poäng och 0 för inga matrispoäng.

Om du vill redigera poängvärdet för ett kriterium skriv poängantalet i fältet Poäng (Points) [1]. Den första bedömningen (full poäng) uppdateras till det nya totala poängvärdet och eventuella inkrementella värden justeras på lämpligt sätt [2].

Lägg till bedömningar (Add Ratings)

Lägg till bedömningar (Add Ratings)

För att lägga till en ny bedömning för kriteriet, klicka på ikonen Lägg till (Add).

Uppdatera bedömning (Update Rating)

Lägg till bedömningar (Add Ratings)

I fönstret Redigera bedömning (Edit Rating), slutför beskrivningen av bedömningskriteriet. Som standard visar fältet Bedömningspoäng (Rating Score) poängvärdet mellan de två befintliga intervallen [1]. För att ändra poängvärdet för bedömningspoängen, ange det nya poängvärdet i fältet Bedömningspoäng (Rating Score). Poäng kan vara heltal (1, 5, 10) eller decimaltal (0.3, 0.5, 2.75). Om du använder ett intervall bör poängvärdena vara heltal.

I fältet Bedömningstitel (Rating Title) [2] anger du en rubrik på bedömningen.

I fältet Bedömningsbeskrivning (Rating Description) [3] anger du en beskrivning av bedömningen.

Klicka på knappen Uppdatera matris (Update Rubric) [4].

Hantera kriterium

Hantera kriterium

För att redigera en bedömning, klicka på ikonen Redigera (Edit) [1]. När du redigerar poängantalet påverkas totalsumman för kriteriet. Om du ändrar poängantalet för en värdering kommer poängantalet för alla värderingar att ändras och skapa en uppdaterad poängantal för kriteriet.

För att radera en bedömning, klicka på bedömningsikonen Radera (Delete) [2]. Observera att du inte kan ta bort den första och sista bedömningen för kriteriet.

För att radera hela kriteriet, klicka på kriteriumikonen Radera (Delete) [3].

Lägg till kriterium (Add Criterion)

Lägg till kriterium (Add Criterion)

För att lägga till ett annat kriterium, klicka på länken Lägg till kriterium (Add Criterion) [1]. För att skapa ett nytt kriterium, klicka på alternativet Nytt kriterium (New Criterion) [2]. För att kopiera ett befintligt kriterium, klicka på namnet på kriteriet som du vill kopiera [3].

För att hitta ett lärandemål att anpassa till matrisen, klicka på länken Hitta lärandemål (Find Outcome) [4].

Obs! Lärandemål kan inte redigeras i en matris.

Skapa matris (Create Rubric)

Skapa matris (Create Rubric)

Klicka på knappen Skapa Matris (Create Rubric).

Visa Matrisen (View Rubric)

Visa Matrisen (View Rubric)

Se den nya matrisen.

För att redigera matrisen, klicka på ikonen Redigera (Edit) [1]. För att radera matrisen tryck på ikonen Radera (Delete) [2].

Obs! Om du raderar matrisen tas den bort helt från listan över tillgängliga matriser i alla dina kurser. Du kan inte ångra radering av en matris.