Hur använder jag kalendern som instruktör?

Kalendern är ett bra sätt att se allting ni har att göra för alla era kurser, på en och samma plats. Ni kan se kalenderhändelser per dag, vecka, månad eller agenda listor. Kalendern ger också tillgång till schemaläggaren, som är ett schemaläggningsverktyg i Canvas.

Läs mer om Kalendern.

Obs! Om du ändrar språk eller lokala inställningar kan ändringarna även påverka startdatumet för Kalender-veckan. Vissa språk eller språkregioner ändrar startdatumet för veckor.

Öppna kalender

Öppna kalender

Klicka på länken Kalender (Calendar) i Global navigering.

Visa kalender

Kalendern åskådliggör tidsomfånget för alla kurser, och visar information för var och en av dina kurser som du är inskriven i och grupper som du är medlem i. I navigeringsfältet kan ni välja att visa kalendern per vecka, månad eller i agenda-vy [1]. Den vy ni väljer bestämmer stilen av kalenderfönstret [2]. Som standard visas kalendern i Månadsvy (Month).

Marginallisten visar en snabbvykalender [3], din lista med kurser och grupper och uppdaterade objekt för dina kurser och grupper.

För att se iCal-länken för att exportera din Canvas-kallender till andra kalenderappar, klicka på Kalendermatningslänken [4].

Lägg till Kalender Händelser

Lägg till Kalender Händelser

Varje kalendervy visar uppgifter, händelser eller objekt att göra som har lagts till kalendern. Evenemang kan läggas till närsomhelst genom att klicka på Lägg Till (Add) knappen. Du kan lägga till uppgifter och lägga till kurshändelser, däribland återkommande händelser och dubletthändelser för kurssektioner och alla användare kan lägga till personliga händelser.

Om din institution använder schemaläggningsverktyget kan du även skapa grupper för mötesbokning.

Se kalenderlistan

Varje personliga-, kurs-, och gruppkalender identifieras av en separat färg som fyller kalendervyn. Associerade objekt för varje kurs eller grupp kommer att visas i kalendervyn för varje kalender [1].

Som standard kommer de 10 första kurs- och gruppkalendrar att vara valda och visas i kalendervyn. För att gömma en kalender, klicka boxen bredvid namnet på kalendern [2]. Kalendrar som inte är aktiva inom kalendervyn kommer att visas som blek text [3].

Obs! Canvas kommer att tilldela godtyckliga färger för varje kalender såvida inte en specifik färg är vald. Varje kalender har 15 standardfärger, men ni kan infoga en Hexkod för att skapa vilken färg ni vill. Färger som har ställts in på kurskort i din instrumentpanel uppdateras även att uppdateras i kalendern.

Se Listan av Odaterade händelser

Se Listan av Odaterade händelser

När ni expanderar länken Odaterade Objekt (Undated Items) kommer ni att se en lista över händelser och uppdrag som ännu inte är daterade. Uppdragen och händelserna kommer att bli differentierade genom ikoner och av den personliga, kurs, eller gruppkalenderfärgen. Du kan tilldela slutförandedatum till odaterade objekt genom att dra och släppa dem till kalendern.

Visa Kalendern efter Månad

Visa Kalendern efter Månad

I månadsvyn, klicka på pilknapparna [1] för att flytta från månad till månad. Klicka knappen Idag (Today) [2] för att se händelser för nuvarande datum.

Om du vill visa händelser för ett specifikt datum klickar du på månadslänken [3], och skriver sedan in ett datum i datumfältet [4] eller väljer ett datum från kalendern [5].

Visa uppgifter och händelser

Uppdrag visas med en ikon bredvid uppgiftsrubriken. Ikonen reflekterar uppgiftens typ: Diskussion [1], Uppdrag [2], Prov [3], eller Händelse [4]. Icke betygssatta objekt med ett att-göra-datum visas också i kalendern för en kurs [5].

Alla objekt i kalendern är färgkodade för att matcha kurserna eller kalendrarna i sidofältet.

För att se alla detaljer för en uppgift eller händelse, håll muspekaren över objektet [6]

Kalenderuppdrag kan också vara överstrukna [7], vilket är ett enkelt sätt att hålla koll på uppdrag. Upppgifter blir överstrukna när utgångsdatumet har passerats och alla inlämningar har betygsatts.

Se Heldags-händelser

Heldagshändelser visar händelser-ikonen och inkluderar inte ett specifikt händelsedatum [1].

Om du vill förlänga en händelse över hela dagen för flera dagar, sväva över kanten för händelsen tills du ser en svart pil [2]. Dra din händelse över alla nödvändiga datum under den aktuella månaden.

Visa olika slutdatum

Visa olika slutdatum

Om en kurs har sektioner eller enskilda elever med varierade inlämningsdatum, kommer du att se att samma uppgift visas flera gånger. Beroende på uppgiftens inställningar, kan uppgiften visas på samma eller flera datum. Studenter kommer endast att se sina inlämningsdatum.

Visa Kalender efter Vecka

För att se kalendern per vecka, klicka på knappen Vecka (Week). Veckovyn visar kalenderobjekt efter datum och tid. Observera att vissa uppgifter kan förfalla 23.59, som visas i botten i kalendervyn.

Se Heldags-händelser

Heldagshändelser visas överst på kalenderveckan. Dessa händelser har ingen specifik tidpunkt.

Liksom i månadsvyn, om du vill förlänga en händelse över hela tiden över flera dagar, sväva över kanten för händelsen tills du ser en svart pil. Dra din händelse över alla nödvändiga datum. I veckovy kan du endast dra din händelse till slutet av veckan som du tittar på.

Se Kalenderagenda

Se Kalenderagenda

Klicka Agenda-knappen för att se alla era kalenderobjekt som börjar i månaden ni valt i Månadsvyn.

Visa schemaläggaren

Visa schemaläggaren

Om din institution har aktiverat schemaläggaren kan du hantera schemalagda händelser direkt i varje kurskalender. Om du vill lägga till en mötesgrupp klickar du på knappen Lägg till [1] och väljer fliken Mötesgrupp (Appointment Group) [2]. När den är skapad kommer mötesguppen att visas i din kalender. Du kan visa eller ändra grupper och även ta bort studenter direkt från kurskalendern.