Hur visar jag sidhistorik för en sida i en kurs?

När du redigerar kurssidor kan du visa sidhistorik och se datum, tid och författare av alla ändringar som gjorts på sidan. Sidredigerare kan även återställa innehåll till en tidigare version av sidan.

De bilder som visas i den här lektionen är avsedda för läraren, men samma steg gäller för studenter som har åtkomst till redigering av kurssidor.

Anteckningar:

  • Även om studenter beviljats redigeringsåtkomst i sidinställningarna kan de inte återställa till en tidigare version av sidan i kursen. De kan endast återställa sidinnehåll för sidor i studentgrupper.
  • HTML- och CSS-kodavsnitt lagras inte i sidhistoriken.

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka på länken Sidor (Pages).

Se sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. Klicka på knappen Se alla sidor (View All Pages) för att välja en sida ifrån Sidoindex.

Öppna sidan

Klicka på sidan du vill visa.

Visa sidhistorik

Visa sidhistorik

Klicka på ikonen Alternativ [1] och välj länken Visa sidhistorik (View Page History) [2].

Visa senaste revideringen

Visa senaste revideringen

Sidhistoriken visar som standard senaste revideringen.

Visa eller återställ senaste revideringen

Visa eller återställ senaste revideringen

Öppna en tidigare version av din sida, klicka på datumet du vill komma åt [1] och sedan på länken Återställ den här revideringen (Restore this revision) [2].

Obs! Studenter kan inte återställa en version av en sida i en kurs.

Canvas återställer den tidigare versionen till den senaste revideringen [1]. Om du vill ersätta innehållet på din befintliga sida med annat innehåll, klicka på ett annat datum och sidrevidering. Observera att om du återställer en sidrevidering kopplas även ditt namn till sidhistoriken.

Om du vill återgå till den nuvarande sidrevideringen, klicka på ikonen Stäng (Close) [2]. Du kan också använda navigering med synlig sökväg [3] för att återgå till den nuvarande sidan eller sidindex.