Hur kan jag uppgradera New Quizzes-quizfrågor en åt gången i SpeedGrader?

Du kan bedöma enskilda New Quizzes-frågor med SpeedGrader. De flesta quizobjekt bedöms automatiskt när en student har lämnat in quizet. Men uppsats- och filuppladdningsfrågor måste bedömas manuellt.

Anteckningar:

  • Quiz som hämtar frågor från en frågebank ändrar frågeordningen för varje student. Frågeordningen för varje inlämning kan variera i SpeedGrader.
  • Om du använder klassiska Quizzes, lär dig att bedöma en quizfråga åt gången.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Öppna SpeedGrader

Hitta det quiz du vill bedöma [1]. Klicka sedan på valfri bedömningscell för quizet [2].

För att öppna panelen Omdömesinformation, klicka på ikonen Panelen för omdömesinformation (Grade Detail Tray) [3]. Klicka sedan på länken SpeedGrader i panelen för omdömesinformation (Grade Detail Tray) [4].

Öppna SpeedGrader-alternativ

Öppna SpeedGrader-alternativ

Om du vill aktivera bedömning av en fråga åt gången, klicka på ikonen SpeedGrader-inställningar [1] och sedan på länken Alternativ (Options) [2].

Välj omdöme efter fråga

Välj omdöme efter fråga

Markera kryssrutan Omdöme efter fråga (Grade by question) [1]. Klicka sedan på knappen Spara inställning (Save Settings) [2].

Visa nummerfält

Visa nummerfält

När du aktiverat bedömning av en quizfråga åt gången, visar Canvas ett nummerfält bredvid quizpanelen som representerar varje fråga i ditt quizz [1].

Nummer med en indikator visar frågor som behöver bedömas manuellt [2]. I Canvas visas även ett aviseringsfält med frågorna i quizet som måste bedömas manuellt och ges ett omdöme [3].

Tilldela omdöme

Frågor som kräver manuell bedömning har en ram och texten Väntar på bedömning (Waiting for grade) [1].

För att lämna ytterligare kommentarer, klicka på ikonen Kommentar [2]. För att ge en student full poäng för ett svar klickar du på knappen Rätt (Correct) [3]. För att ge en student noll poäng för ett svar klickar du på knappen Fel (Incorrect) [4]. Du kan också använda pil-knapparna för att öka eller minska resultatet [5].

För att spara resultatet klickar du på knappen Uppdatera (Update) [6].

Gå till nästa student

Gå till nästa student

Om du vill bedöma en students inlämning för samma fråga, klickar du på knappen Nästa student (Next Student) [1].

För att gå tillbaka till en föregående student, klicka på knappen Föregående student (Previous Student) [2].

Obs! SpeedGrader visar samma quizfråga för nästa student.