Hur lägger jag till ett meddelande i en kurs?

Du kan skapa ett meddelande för att dela viktig information med alla användare inom din kurs och med användare i delar av en kurs. I dina notifikationsinställningar kan du välja att motta notifikationer för meddelanden som skapats av dig samt svar på meddelanden som du skapat.

Anteckningar:

 • Din kurs måste publiceras för att studenter ska kunna ta emot meddelandeaviseringar. Om du importerar ett meddelande från en annan Canvas-kurs kommer inte nya meddelandeaviseringar att skickas till kursanvändare.
 • Om ett meddelande skapas före datumet för kursstart och studenterna endast kan delta i kursen mellan de datum då inställningen är aktiverad, kommer studenter inte att ta emot meddelandeaviseringar.
 • Aviseringar skickas inte för meddelanden som skapats innan kursen publicerats.
 • Studenter som använder appen kan inte se meddelanden på hemsidan. Men de kan se meddelanden i kursens meddelandenavigering.

Öppna Meddelanden

Öppna Meddelanden

I kursnavigering, klicka på länken Meddelanden (Announcements).

Lägg till meddelande

Klicka på knappen Lägg till Meddelande (Add Announcement).

Skapa meddelande

Skriv en titel för meddelande i ämnestitelfältet [1] och lägg till innehåll i innehållsredigeraren [2].

Obs! Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Välj sektioner

Välj sektioner

Som standard skickar Canvas ditt meddelande till alla sektioner inom din kurs. För att välja specifika sektioner för ditt meddelande, klicka på Posta till rullgardinsmenyn och välj sektioner från listan.  

Obs! Om din kurs saknar sektioner kommer Canvas ändå att visa alternativet Alla sektioner, och alla kursdeltagare kan visa meddelandet.

Lärare och lärarassistenter får nya kursmeddelanden om de inte är begränsade i sektionen.

Lägg till bilaga

Lägg till bilaga

Om du vill lägga till en bilaga i din diskussion klickar du på knappen Välj fil (Choose File) [1].

Om din institution kräver det måste du välja användarrättigheter för din bilaga. Du kan hantera användarrättigheter genom att klicka på ikonen Ange användarrättigheter (Set usage rights) [2].

I rullgardinsmenyn Användarrättighet (Usage Right) [3] väljer du ett av fem alternativ för användarrättigheter. Om du är instruktör och är osäker på vilka användarrättigheter som gäller för din fil ska du rådgöra med din institutions administratör.

 • Jag äger copyrighten (originalinnehållet skapat av dig)
 • Jag har behörighet att använda filen (behörighet från författaren)
 • Materialet finns i den offentliga domänen (uttryckligen tilldelad till den offentliga domänen och kan inte copyright-skyddas) eller är inte längre skyddad av copyright
 • Ett undantag föreligger för materialet – t.ex. skälig användning, citaträtt, eller andra under gällande copyright-lagar (utdrag eller sammanfattning för kommentering, nyhetsrapportering, forskning eller analys i utbildningssyften)
 • Materialet är licensierat av Creative Commons. Det här alternativet kräver även en specifik Creative Commons-licens

Om känt, ange information om copyright-innehavaren i fältet Copyright-innehavare (Copyright Holder) [4].

För att spara inställningarna för användarrättigheter klickar du på knappen Spara (Save) [5]. Du kan redigera användarrättigheter genom att klicka på ikonen Ange användarrättigheter (Set usage rights).

Välj inställningar

Välj meddelandeinställningar

I sektionen Alternativ kan du välja olika inställningar för ditt meddelande. Du kan fördröja bokningen av ditt meddelande [1], vilket gör att du kan schemalägga meddelandet för ett framtida datum.

Dessutom kan du tillåta användare att kommentera meddelandet [2] och begära att studenter svarar på ett inlägg innan de kan se andra svar [3].

Du kan också aktivera ett podcast-flöde med ett meddelande [4] och tillåta eleverna att gilla tillkännagivande svar [5].

Anteckningar:

 • Som standard är kommentarer inte tillåtna i meddelanden, om inte kryssrutan Tillåt användare att kommentera är markerad.
 • Alternativet Tillåt användare att kommentera är beständigt, vilket innebär att det alternativ du väljer när du skapar eller redigerar ett meddelande kommer att användas när du skapar ett nytt meddelande i kursen. Men alternativet för att användarna måste svara på inlägget innan de kan se svar är inte beständigt.
 • Kommentaralternativen är inte tillgängliga om meddelandena är inaktiverade i din kurs. Kontrollera dina kursinställningar om du inte kan se dessa kryssrutor.

Publicera meddelande

Publicera meddelande

Klicka på knappen Publicera (Publish).

Obs! Såvida du inte använder senareläggningsalternativet i Meddelande publiceras meddelandet i din kurs omedelbart efter att du har klickat på Publicera.

Visa meddelande

Se meddelandet i indexsida för meddelanden.