Hur ställer jag in information för en kurs?

Som instruktör kan du hantera informationen i en Canvas-kurs. På sidan Kursinställningar kan du hantera information om kursidentifieringen, kursens instrumentpanelbild, Blueprint-information (om sådan finns), fillagringsdata, kursomdömesschema, kurslicens, kurssynlighet, kursformat och andra alternativ för kursen.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigationen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna Kursinformation

Visa kursinformation

Klicka på kursinnehålls (Course Details)-fliken.

Visa kursidentifiering

Visa kursidentifiering

Den första sektionen i Kursinformationen visar en översikt över din kurs inklusive kursens namn [1] och kurskod [2]. Beroende på din institution, kan du kanske inte ändra kursens namn och kod.

För att ändra tidszonen för din kurs, använd rullgardinsmenyn Tidszon (Time Zone) [3].

Om du kan se SIS ID:er, kan du se SIS ID för kursen [4]. Du kan också se det tilldelade underkontot för kursen [5]

Visa kursstatus

Om du har behörighet att publicera eller avpublicera kurser kan du hantera kursstatusen i sidofältet. Klicka på knappen Publicera (Publish) om du vill publicera kursen [1]. Klicka på knappen Avpublicera (Unpublish) om du vill avpublicera kursen [2].

Om du saknar behörighet att ändra kurstatusen eller om din kurs har publicerats och innehåller omdömen, kan du inte ändra kursens publicerade status [3].

Läs mer om publicering av en kurs.

Anteckningar:

 • Du måste publicera en kurs innan studenterna kan komma åt den och dess innehåll. Studenter kan inte se opublicerade kurser och innehåll.
 • Att publicera en kurs är en kursbehörighet. Om du inte kan publicera din kurs har din institution begränsat denna funktion.
 • Om du använder ett Gratis-för-lärare-konto, kan du inte publicera en kurs förrän du har verifierat din e-postadress.

Visa kursbild

Visa kursbild

Om din institution låter dig lägga till en bild till ett kurskort i instrumentpanelen, kan du lägga till eller byta ut kursbilden.

Visa Blueprint-kurs

Visa Blueprint-kurs

Fliken Din kursinformation anger om kursen har aktiverats som en blueprintkurs och visar Ja eller Nej [1].

Om din kurs är associerad med en blueprintkurs, indikerar fliken Din kursinformation namnet på Blueprint-kursen [2]. Kursens namn inkluderar också kurs-ID som en referens (t.ex. kurser/XXX). Om du har registrerats i Blueprint-kursen som instruktör eller lärarassistent kommer namnet på Blueprint-kursen att innehålla en länk för att gå till Blueprint-kursen.

Oftast kommer din kurs att associeras med en blueprintkurs och du kan endast hantera olåst innehåll i din kurs. Om din kurs är en Blueprint-kurs, kan du låsa och synkronisera kursinnehållet till associerade kurser.

Se kursdatum

Kurser kan också tilldelas till Standardterminen eller en specifik termin [1]. Som standard kan dina studenter delta i kursen inom termindatumen [2].

Om det behövs kan du tillåta studenter delta inom kursdatumen [3] och ange specifika datum för kursstart och -slut [4]. Men att ändra kursdatum kan kringgå terminens tillgänglighetsdatum och placering i sidan Kurser och Instrumentpanelen. Bekräfta termindatum innan du lägger till datum för deltagande i kursen.

Du kan även ha möjlighet att ändra studentåtkomstinställningar [5] för att tillåta eller begränsa att studenter visar kursen före start- eller slutdatum.

Obs! Om en slutdatum för kursdeltagande anges till midnatt visas ett varningsmeddelande [6].

Visa alternativ för Kvantitativa data

Visa alternativ för Kvantitativa data

Om din administratör tillåter det kan du begränsa vyn för kvantitativa data. Om du väljer den här inställningen begränsar den vyn av kursens kvantitativa omdömesdata (numeriska). Studenter och observatörer kan endast se kvalitativa data som innehåller bokstavsomdömen och kommentarer.

Poäng omvandlas till ett bokstavsomdöme och möjliga poäng är dolda. Alla övrig bedömningsinformation är synlig.

Anteckningar:

 • Om kursen saknar ett anpassat bedömningsschema används Canvas standardomdömesschema.
 • När inställningen är aktiverad kan administratörer, instruktörer och lärarassistenter fortfarande se kvantitativa data.
 • Den här inställningen är endast synlig om din administratör har aktiverat begränsning av kvantitativa data för kontot.

Standardinlämningstid

Du kan ange en standardinlämningstid för alla uppgifter i din kurs.

Om du uppdaterar standardinlämningstiden ändrar detta inte befintliga uppgifter med konfigurerade inlämningstider.

Se Kursspråk

Se Kursspråk

Du kan ställa in ett specifikt språk för din kurs. Som standard ställs språket in till Inte inställt, engelska (USA). När du väljer ett språk för din kurs åsidosätter detta användarens språkinställningar. Detta rekommenderas endast för kurser som ges i det valda språket.

Se Lagring av filer

Se Lagring av filer

Du kan se storlek på lagringfil som tillåts i din kurs. Fillagring består av alla filer i kursfiler och inlämning av uppgifter. Administratörer på din institution ställer in fillagringskvot för varje kurs.

Anteckningar:

 • Canvas kursimporter räknas mot kurskvoter. Om en kursimport misslyckas, bekräfta storleken på filen mot din lagringskvot för kursfiler. Kontakta din Canvas-administratör för att begära en större kurskvot, om nödvändigt.  
 • Kopierade Canvas-kurser och kursobjekt räknas inte mot lagringskvot för kursfiler. Du kan kopiera befintliga Canvas-kurser och kursobjekt från originalkursen till din nya kurs utan att påverka lagringskvoten för dina kursfiler.

Visa stora kursinställningar

Visa stora kursinställningar

Du kan aktivera alternativet för att starta SpeedGrader filtrerat efter studentgrupp i din kurs. När den här inställningen är aktiverad måste du välja en studentgrupp när du öppnar SpeedGrader. Denna inställning är avaktiverad som standard.

Se Betygssystem

Se Betygssystem

Du kan aktivera ett bedömningsschema för din kurs. Ett bedömningsschema är en uppsättning kriterier som mäter olika prestationsnivåer i en kurs. Du kan också se det aktuella befintliga bedömningsschemat, om sådant finns. Denna inställning är avaktiverad som standard.

Se Tillstånd

Se Tillstånd

Du kan se tillståndet för din kurs. Som standard anses allt innehåll som privat och upphovsrättsskyddat, men du kan också frigöra ditt innehåll till den offentliga domänen eller välja ett Creative Commons-tillstånd. När du gör din kurs offentlig, vill du troligen upprätta ett tillstånd för din kurs.

Visa användarrättigheter för fil

Visa användarrättigheter för fil

Du kan se filcopyrightinställningar för din kurs. Om det här alternativet är aktiverat, måste information för användningsrättigheter väljas för alla kursfiler innan de kan publiceras. Denna inställning är avaktiverad som standard.

Obs! Om alternativet för hantering av användningsrättigheter för filer inte kan ändras har din institution låst inställningen.

Se Synlighet

Se Synlighet

Du kan se synlighetsinställningar för din kurs. Varje synlighetsalternativ är oberoende av de andra. Du kan anpassa kursens synlighet, anpassa innehållets synlighet, och inkludera kursen i offentlig kurs-index.

Se Format

Se Format

Du kan ställa in formatet för din kurs i menyn Format [1]. Denna inställningar specificerar det avsedda formatet på kursen. För att ändra kursens format, klicka på rullgardinsmenyn för format.

Du kan aktivera en måluppfyllelseväg för din kurs [2]. Med måluppfyllelsevägar kan du anpassa inlärningsupplevelsen för studenter baserat på prestationer.

Du kan också tillåta användare att ladda ner kursen för visning offline med ett av två alternativ.

 • Om ePub-export är aktiverad i din kurs, kan du se kryssrutan ePub Export [3] och ändra ePub-format.
 • Om din kurs visar kryssrutan Offlinekurs (Offline Course) [4], har din institution aktiverat kursinnehåll att visas offline som en HTML-fil. Som standard, väljs denna kryssruta. Men du kan hantera åtkomst till offlinekurs genom att avmarkera kryssrutan när som helst.

Obs! Om måluppfyllelsevägar är låsta på kontonivå går det inte att hantera inställningen på kursnivå.

Se Beskrivning

Se Beskrivning

Om din kurs är del av det offentliga kursindexet, kan du inkludera en beskrivning för din kurs i beskrivningsfältet.

Se Fler alternativ

Se Fler alternativ

Du kan ändra fler alternativ i din kurs genom att klicka på länken Fler alternativ (More Options) [1].

Du kan bevilja ytterligare kursprivilegier för studenter genom att välja lämplig kryssruta [2]:

 • Tillåt studenter att registrera sig själv genom att klicka på kryssrutan Låt studenter registrera sig själva genom att dela en hemlig URL med dem (Let students self-enroll by sharing with them a secret URL) eller kod. Avaktiverad som standard.
 • Visa senaste meddelanden på kursens hemsida genom att klicka på kryssrutan Visa senaste meddelanden på kursens hemsida (Show recent announcements on course home page). Avaktiverad som standard.
 • Tillåt studenter att bifoga filer till diskussionssvar genom att klicka på kryssrutan Låt studenter bifoga filer till diskussioner (Let students attach files to Discussions). Aktiverad som standard.*
 • Tillåt studenter att skapa nya diskussionsämnen genom att klicka i kryssrutan Låt studenter skapa diskussionsämnen (Let students create Discussion Topics). Aktiverad som standard.*
 • Tillåt studenter att redigera eller radera deras egna diskussionssvar genom att klicka i kryssrutan Låt studenter redigera eller radera deras egna diskussionssvar (Let students edit or delete their own discussion posts). Aktiverad som standard.*
 • Tillåt studenter att skapa grupper genom att klicka på kryssrutan Låt studenter organisera sina egna grupper (Let students organize their own groups). Aktiverad som standard.
 • Dölj sammanlagt studentomdöme på sidan omdömen genom att klicka på Dölj summa i kryssrutan sammanfattning av studentomdömen (Hide totals in student grades summary). Avaktiverad som standard.
 • Dölj fördelningsgraf för omdöme på sidan omdömen genom att klicka på Dölj fördelningsgraf från studenter (Hide grade distribution graphs from students). Avaktiverad som standard.
 • Avaktivera kommentarer om meddelanden genom att klicka på kryssrutan Avaktivera kommentarer om meddelanden (Disable comments on announcements).* (Beroende på din institutions preferens, kan detta alternativ redan valts åt dig.)
 • Tillåt studenter att redigera kurssidor som standard genom att välja rullgardinsmenyn Redigera kurssidor (Edit course pages).*
 • Om Innehållssäkerhetspolicyn är aktiverad i ett konto, kan administratörer avaktivera Innehållssäkerhetspolicyn för en kurs genom att klicka på kryssrutan Avaktivera Innehållssäkerhetspolicy (Disable Content Security Policy). Om rutan är markerad, är policyn avaktiverad för denna kurs.

 

* Dessa alternativ kan också väljas från funktionens indexsida.