Hur anpassar jag min kurslista som instruktör?

När ni är inskriven i mer än en Canvaskurs, kan ni finjustera vilka kurser ni vill visa i er kurslista. Kurser som ni vill få se i er rullmeny kallas för favoritkurser. Du kan favoritmarkera alla aktiva kurser som visas på kurslistsidan. Kursfavoriter visas också i instrumentpanelen Kortvy.

När inga kurser är valda som favorit, listas de första 20 kurserna automatiskt i rullmenyn i alfabetisk ordning. När du valt minst en favorit kommer endast dina favoriter visas i kurslistan.

Obs! Kurserna är alltid listade i alfabetisk ordning; ni kan inte organisera era kurser manuellt.

Öppna kurser

Öppna kurser

I global navigation, klicka på länken Kurser (Courses)  [1], och klicka sedan på länken Alla kurser (All courses) [2].

Hantera Kurser

För att favoritmarkera en kurs, klicka på stjärnan intill kursen [1]. Kurser med gula sjärnor visar att kursen är en favorit [2].

I kontrollpanelen listas de kurser där du har en instruktörsroll först, följt av lärarassistensroller och andra kursroller. Kurser där du har studentroller listas sist.

Obs! När du favoriserar minst en kurs visas endast favoriserade kurser i menyn. Canvas fortsätter även automatiskt att favorisera nya kurs-registreringar.

Se opublicerade Kurser

Opublicerad kurser kännetecknas av en grå bakgrund [1] och kolumnen Publicerad (Published) [2]. Du kan favoritmärka opublicerade kurser.

Se förflutna Inskrivningar

Beroende på kurskonfiguration kan du fortfarande se dina tidigare registreringar efter att kurser har slutförts. Men favoritmarkerade kurser tas inte bort automatiskt som favoriter. Om en förfluten kurs fortfarande visas som favorit, kan användaren fortfarande ta bort favoritmarkeringen genom att växla stjärnikonen.