Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur skapar jag en uppgift?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur skapar jag en uppgift?

Du kan skapa uppgifter på sidan Uppgifter. Du kan skapa ett skal av uppgifter, vilket består av en platshållare för en uppgift inom en uppgiftsgrupp, eller så kan du skapa en fullständig uppgift med all information för uppgiften.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Lägg till uppgiftsskal

Lägg till uppgiftsskal

Om du vill skapa en platshållare för en uppgift, med titel och datum, kan du skapa ett uppgiftsskal i en uppgiftsgrupp.

En uppgiftsgrupp innehåller alla typer av uppgifter som du kan behöva i gruppen, som t.ex. uppgifter, diskussioner, quiz, undersökningar m.m. [1]. Om du skapar uppgiftsgrupper i din kurs kan studenter filtrera sina uppgiftssidor efter uppgiftstyp för att se grupperna. Läs om hur du lägger till en uppgiftsgrupp.

Om du vill skapa ett uppgiftsskal, letar du upp uppgiftsgruppen och klickar på knappen Lägg till uppgift (Add Assignment) [2]. Uppgiftsskal innehåller endast fält för uppgiftstyp, namn, inlämningsdatum (valfritt) och poäng. Du kan lägga till uppgiftsinformationen när du vill genom att redigera uppgiften.

Lägg till uppgifter

Lägg till uppgifter

Om du vill skapa en uppgift med all uppgiftsinformation på en gång klickar du på knappen Lägg till uppgift (Add Assignment).

Uppgiftsinformationen innehåller fält för uppgiftstyp, namn, beskrivning, poäng, uppgiftsgrupp (om så önskas), omdömesvisning, inlämningstyp och inlämningsdatum. Du kan även ange om uppgiften är en gruppuppgift eller om den kräver kamratrespons i lektionen uppgiftsinformation.

När du lägger till information i en uppgift kan du även tilldela uppgiften till alla studenter, kurssektioner, kursgrupper, eller individuella studenter som en del av Canvas differentierade uppgiftsfunktion.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.