Hur skapar jag en uppgift?

Du kan skapa uppgifter på sidan Uppgifter. Du kan skapa ett skal av uppgifter, vilket består av en platshållare för en uppgift inom en uppgiftsgrupp, eller så kan du skapa en fullständig uppgift med all information för uppgiften.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Lägg till uppgiftsskal

Lägg till uppgiftsskal

Om du vill skapa en platshållare för en uppgift, med titel och datum, kan du skapa ett uppgiftsskal i en uppgiftsgrupp.

En uppgiftsgrupp innehåller alla typer av uppgifter som du kan behöva i gruppen, som t.ex. uppgifter, diskussioner, quiz, undersökningar m.m. [1]. Om du skapar uppgiftsgrupper i din kurs kan studenter filtrera sina uppgiftssidor efter uppgiftstyp för att se grupperna. Läs om hur du lägger till en uppgiftsgrupp.

Om du vill skapa ett uppgiftsskal, letar du upp uppgiftsgruppen och klickar på knappen Lägg till uppgift (Add Assignment) [2]. Uppgiftsskal innehåller endast fält för uppgiftstyp, namn, inlämningsdatum (valfritt) och poäng. Du kan lägga till uppgiftsinformationen när du vill genom att redigera uppgiften.

Lägg till uppgifter

Lägg till uppgifter

Om du vill skapa en uppgift med all uppgiftsinformation på en gång klickar du på knappen Lägg till uppgift (Add Assignment).

Uppgiftsinformationen innehåller fält för uppgiftstyp, namn, beskrivning, poäng, uppgiftsgrupp (om så önskas), omdömesvisning, inlämningstyp och inlämningsdatum. Du kan även ange om uppgiften är en gruppuppgift eller om den kräver kamratrespons i lektionen uppgiftsinformation.

När du lägger till information i en uppgift kan du även tilldela uppgiften till alla studenter, kurssektioner, kursgrupper, eller individuella studenter som en del av Canvas differentierade uppgiftsfunktion.