Hur skapar jag en quiz med en frågegrupp för att randomisera quizrågor?

Du kan skapa en quiz med en frågegrupp. Med frågegrupper kan du placera flera frågor i en grupp för studenter att besvara. Du kan välja antalet frågor som ska besvaras från gruppen och hur många poäng som ska tilldelas varje fråga. Att skapa en frågegrupp randomiserar frågor i en quiz.

Du kan lägga till frågor till din frågegrupp på flera sätt.

  • Länka till en frågebank för att referera till alla frågor i en frågebank
  • Lägg till en individuell fråga för att skapa dina egna frågor från scratch
  • Hitta frågor för att referera till specifika frågor från en frågebank.

Anteckningar:

  • Om dina frågor ska visas i en specifik ordningsföljd, placera inte quixfrågor inuti en frågegrupp.
  • När funktionsalternativet "'Använd New Quizzes som standard" (Default to New Quizzes) är aktiverat kan du inte skapa nya klassiska quiz. Men du kan fortfarande redigera, importera och migrera befintliga klassiska quiz till New Quizzes.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigeringen.

Lägg till Quiz

Lägg till Quiz

Klicka knappen Lägg till Quiz (Add Quiz).

Välj quizmotor

Välj quizmotor

Om din kurs har aktiverat New Quizzes måste du välja en quizmotor.

För att välja New Quizzes, klicka på alternativet Nya quiz (New Quizzes) [1].

Om du vill skapa ett klassiskt quiz klickar du på alternativet Klassiska quiz (Classic Quizzes) [2].

För att spara ditt val av quizmotor för den här kursen markerar du kryssrutan Kom ihåg mitt val för den här kursen (Remember my choice for this course) [3].

Klicka sedan på knappen Submit (Skicka in) [4].

Obs! 

Redigera quiz detaljer

I fliken för detaljer, skriv in namnet på er quiz [1]. I Rich Content Editor (innehållsredigeraren) [2], introducera er quiz med formaterad text, bilder, videos, eller test matematiska ekvationer. Ni kan till och med använda media kommentar verktyget för att spela in en introduktion av quiz.

Gör färdigt resten av quiz inställningar [3].

Lägg till Ny Frågegrupp

Lägg till Ny Frågegrupp

Klicka fliken Frågor (Questions) [1]. Klicka knappen Ny Frågegrupp (New Question Group) [2].

Skapa Grupp Detaljer

Skapa Grupp Detaljer

Ge er frågegrupp ett namn [1]. Quiz frågegrupper är inte automatiskt namngivna för instruktörer. För att lägga till anpassade namn till er quiz frågegrupp, ange namnet på gruppen i text fältet. Anpassade namn kan hjälpa er att identifiera quiz frågegrupper lättare.

Oberoende av frågans gruppnamn ser studenterna alltid quiz-frågor i numerisk ordning (dvs fråga 1, fråga 2).

Bestäm hur många frågor ni vill att Canvas slumpmässigt väljer ifrån gruppen [2] och antalet poäng som är tilldelade till varje fråga [3].

Obs! Poängvärdet för quiz frågor stödjer upp till två decimaler. Fyller man i fler än två decimaler avrundas poängvärdet till närmaste hundratal.

Skapa Grupp

Skapa Grupp

Klicka på knappen Skapa grupp (Create Group).

Lägg till individuell fråga till Grupp

Lägg till individuell fråga till Grupp

För att lägga till individuella frågor till gruppen, klicka på ikonen Lägg till.

Hitta frågor från Frågebank

Hitta frågor från Frågebank

Du kan också hitta frågor från en befintlig frågebank och lägga till dem till frågegruppen.

Modifiera Frågegrupp

Modifiera Frågegrupp

För att ändra antalet frågor som väljs ifrån gruppen eller för att ändra poängen som är tilldelade, klicka ikonen Redigera (Edit) [1]. För att radera frågegruppen, klicka ikonen Radera (Delete) [2].

Obs! Ändringar som gjorts i frågegrupper sparas inte förrän quizet sparas.

Visa varningsmeddelande om frågegrupp

När du skapar en frågegrupp i ett quiz kan du få ett varningsmeddelande som indikerar att frågegruppen har konfigurerats att välja fler frågor än vad som finns tillgängligt. Du kan lägga till fler frågor i frågebanken du hämtar frågor från eller lägga till enskilda frågor tills antalet frågor är större eller lika med det antal frågor som väljs.

Obs! Det här meddelandet stannar kvar på skärmen tills du har sparat quizet.

Spara quiz

Spara quiz

Klicka knappen Spara (Save) för att spara ert arbete och förhandsvisningen av quiz.

Obs! Du bör inte publicera er quiz förrän den är din slutliga produkt. Om du är redo att publicera din quiz och göra den tillgänglig för studenter, klicka på knappen Spara och Publicera (Save & Publish).

Förhandsvisa och Publicera Quiz

Förhandsvisa och Publicera Quiz

Klicka knappen Förhandsvisning (Preview) [1] för att se vad studenterna kommer att se när det gör quiz. Om förhandsvisningen visar att quiz ser ut så som ni vill, klicka då knappen Publicera (Publish) [2].

Obs! Trots att ni kan göra förändringar till quiz efter att den har publicerats, kommer studenter som redan har öppnat eller avslutat quiz inte att se några av dessa ändringar, som annars skulle kunna påverka deras betyg.