Hur använder jag sidan Lärandemål i en kurs?

Lärandemål används för att spåra måluppfyllelser i en kurs. På sidan Lärandemål kan du skapa och hantera lärandemål, skapa grupper för lärandemål, importera lärandemål och hantera matriser.

Den här lektionen visar hur du använder sidan Lärandemål i den klassiska sidvyn. Om sidan Lärandemål i din kurs visas annorlunda än bilderna i den här lektionen kan du läsa om hur du använder sida för lärandemål i en kurs i en kurs som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I kursnavigeringen, klicka på Lärandemål (Outcomes) länken.

Visa Lärandemål

På sidan för lärandemål kan du skapa ett nytt lärandemål [1], skapa en ny lärandemålgrupp [2] och hitta ett lärandmål [3]. Om du har behörighet kan du importera ett lärandemål [4].

Klicka på namnet för lärandemålgruppen [5] om du vill se information om lärandemålgruppen.

Klicka på namnet för lärandemålet [6] för att visa information om lärandemålet.

Visa Lärandemål

Klicka på namnet för lärandemålet [1] för att visa information om lärandemålet.

Du kan visa lärandemålets beskrivning [2], kriteriebedömningar [3], poäng som krävs för måluppfyllelse [4], beräkningsmetod [5] och en förklaring till beräkningsmetoden för lärandemål [6].

Klicka på titeln för lärandemålet[7], om du vill visa objekt tillsammans med lärandemålet och lärandemålartefakter.

Obs! Om måluppfyllelseskalor och beräkningsmetoder inte visas för ditt lärandemål har din institution aktiverat måluppfyllelseskalor och beräkningsmetoder i hela kursen.

Hantera lärandemål och grupper för lärandemål

Hantera lärandemål

Du kan flytta [1], redigera [2] eller ta bort [3] ett lärandemål eller en lärandemålgrupp.

Obs! Du kan inte ta bort ett lärandemål som använts för att bedöma studenter.

Visa studentvy

För att se indexsidan för lärandemål som student, klicka på knappen Studentvy (Student View).

Obs! Om en kursnavigeringslänk för sidan är inaktiverad och dold för studenterna visas inte knappen Studentvy (Student View).