Hur använder jag verktygsfältet i innehållsredigeraren som instruktör?

Du kan använda menyfältet för enkel åtkomst till flera av de verktyg och funktioner som finns tillgängliga i innehållsredigeraren. Du öppnar menyfältet genom att använda pekdonet eller trycka på tangenterna Alt+F9 eller Option+F9.

Visa menyfältet

Visa menyfältet

Du hittar menyfältet ovanför innehållsredigeraren [1]. Menyfältet innehåller samma verktyg som verktygsfältet [2], men i ett format som är enklare att navigera via tangentbordet.

För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon, klickar du på ikonen Tangentbord eller trycker på tangenterna Alt+F8 (på en PC) eller Option+F8 (på en Mac).

Visa menyn Redigera

Visa menyn Redigera

Klicka på länken Redigera (Edit) för att öppna menyn Redigera [1]. I menyn Redigera kan du ångra ändringar i innehåll [2], upprepa ändringar [3], klippa ut [4], kopiera [5], klistra in [6], klistra text [7] och markera allt innehåll [8]. Du kan även visa tangentbordskommandon för alla redigeringsalternativen [9].

Visa menyn Visa

Stationär dator

Klicka på länken Visa (View) för att öppna menyn Visa (View) [1]. I menyn Visa kan du utöka redigerarytan till samma bredd som webbläsaren [2] samt öppna HTML-redigeraren [3].

Obs! HTML-redigeraren har inte stöd för helskärmsläget

Visa menyn Infoga (Insert)

Visa menyn Infoga (Insert)

Klicka på länken Infoga (Insert) för att öppna menyn Infoga (Insert) [1]. Klicka på alternativet Länk (Link) för att infoga en länk [2]. Du kan länka till en extern URL eller kursinnehåll.

Klicka på alternativet Bild (Image) för att infoga en bild [3]. Du kan ladda upp en ny bild eller infoga en bild från din kurs eller från användarfiler.

Klicka på alternativet Mediefiler (Media) för att infoga en mediefil [4]. Du kan spela in mediefiler, ladda upp mediefiler, eller infoga mediefiler från din kurs eller användarfiler.

Klicka på alternativet Dokument (Document) för att infoga ett dokument [5]. Du kan ladda upp ett dokument eller infoga ett dokument från din kurs eller användarfiler.

För att infoga en ekvation, klicka du på alternativet Ekvation (Equation) [6].

För att infoga en tabell, klicka på alternativet Tabell (Table) [7].

Klicka på alternativet Bädda in (Embed) för att bädda in innehåll med en inbäddningskod [8].

Klicka på alternativet Vågrät linje (Horizontal Line) för att infoga en vågrät linje [9].

Visa menyn Formatera (Format)

Visa menyn Formatera (Format)

Klicka på länken Formatera (Format) för att öppna menyn Formatera (Format) [1]. Du kan välja bland flera formateringsalternativ [2], däribland fetstil, kursiv stil, understrykning, genomstrykning, överstrykning, nedsänkt text, upphöjd text och kod.

Klicka på alternativet Format (Formats) för att öppna menyn Format (Formats) [3]. Menyn Format innehåller alternativ för rubriker, text, stycken och justering.

Klicka på alternativet Stycken (Blocks) för att visa och hantera stycken [4].

Klicka på alternativet Teckensnitt (Fonts) för att välja ett teckensnitt [5].

Klicka på alternativet Teckenstorlek (Font sizes) för att ändra teckenstorleken [6].

Klicka på alternativet Justera (Align) för att hantera textjustering [7].

Klicka på alternativet Orientering (Directionality) för att ändra textriktningen [8]. Du kan formatera text från vänster till höger och från höger till vänster.

Klicka på alternativet Textfärg (Text color) för att välja en textfärg [9].

Klicka på alternativet Bakgrundsfärg (Background color) för att välja en bakgrundsfärg [10].

Klicka på länken Rensa formatering (Clear formatting) för att rensa formateringen [11].

Visa verktygsmenyn (tools menu)

Visa verktygsmenyn (tools menu)

Klicka på länken Verktyg (Tools) för att öppna verktygsmenyn [1].

Klicka på alternativet Räkna ord (Word count) för att visa antalet ord [2].

Klicka på alternativet Appar (Apps) för att bädda in innehåll från ett externt verktyg [3].

Visa menyn Tabell

Visa menyn Tabell

Klicka på länken Tabell (Table) för att visa menyn Tabell [1].

Klicka på alternativet Tabell (Table) för att lägga till en ny tabell [2].

Klicka på alternativet Rad (Row) för att formatera tabellens rader [3]. Klicka på alternativet Kolumn (Column) för att formatera tabellens kolumner [4]. Klicka på alternativet Cell (Cell) för att formatera tabellens celler [5].

Klicka på länken Tabellegenskaper (Table properties) för att visa tabellegenskaperna [6]. Klicka på alternativet Ta bort tabell (Delete table) för att ta bort tabellen [7].