Hur ser jag omdömen i kortvyöversikten som lärare?

Du kan se övergripande kursomdömen i kortvyöversikten. Den här knappen finns tillgänglig för alla användarroller och visar omdömen för såväl kurser som tas och kurser som ges, om tillämpliga.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

I översiktens sidofält, klicka knappen Visa omdömen (View Grades).

Se Kurser

Se Kurser

I rubriken ”Kurser som jag ger” visar namnet på alla kurser och aktuellt övergripande snittomdöme [1], som visar hur många studenter som deltar i snittomdömet. Om inga omdömen har tilldelats visas omdömet som inget omdöme [2].

Om du vill se omdömesinformationen i omdömesboken klickar du på kursens namn [3].

Om du vill se interaktioner med dina studenter och studentaktiviteten i kursen klickar du på länken Rapport om studentinteraktioner (Student Interactions Report) [4].

Obs! Du kan även öppna rapporten om studentinteraktioner från sidan Personer i en kurs.